Wednesday , April 17 2024

Activitatea Inspectoratului Scolar Suceava, controlata de Ministerul Educatiei

N `n aceast\ s\pt\m=n\ se afl\ la Suceava [apte reprezentan]i ai Ministerului Educa]iei care efectueaz\ un control tematic at=t la Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava, c=t [i `n unit\]ile [colare din jude] n
~n aceast\ s\pt\m=n\, Inspectoratul {colar Jude]ean (I{J) Suceava se afl\ sub lupa Ministerului Educa]iei, care a trimis [apte reprezentan]i pentru a evalua activitatea inspectorilor, dar [i a directorilor de [coli.
“I{J este `ntr-un control tematic al Ministerului Educa]iei. {apte membri verific\ activitatea Inspectoratului. De la documente p=n\ la activitatea managerial\ `n Inspectorat [i vor vizita [i c=teva [coli”, a declarat Petru Carcalete, inspectorul general al I{J Suceava.
Potrivit tematicii, verificarea activit\]ii manageriale desf\[urate la nivelul Inspectoratului {colar vizeaz\ documentele de proiectare [i planificare strategice, evaluarea anual\ a activit\]ii inspectorilor [colari [i a directorilor unit\]ilor de `nv\]\m=nt, organizarea concursurilor pentru posturile vacante din institu]ie, dar [i re]eaua [i planul de [colarizare.
~n ceea ce prive[te activitatea directorilor de [coli, vor fi evaluate proiectarea activit\]ilor manageriale, organizarea [i administrarea [colii, statele de func]ii ale personalului, dosarele personale ale dasc\lilor [i eviden]a [i [colarizarea elevilor.
De precizat c\ aceast\ evaluare este una tematic\, [i nu una de specialitate, fiind verificat\, cum este normal, anual, activitatea inspectorilor [colari, dar [i a managerilor de [coli. (Oana PAULIUC)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …

No comments

  1. Din pacate, ar trebui evaluata in primul rand moralitatea inspectorilor scolari din Suceava care nu se poarta normal cu colegii lor profesori pana nu primesc o spaga substantiala.
    Psihologic ii evalueaza cineva pe acesti domni si doamne? De exemplu, doamna inspectoare Rita Cantiuc sunt convinsa ca are grave probleme psihice, pe langa cele de moralitate, nesimtire si tupeu nemarginit! Iar cunostintele de specialitate lasa mult de dorit.

  2. Sa se verifice organizarea concursurilor si viabilitatea posturilor vacante din scoli.Sa nu se scoata la concurs posturi care nu au viabilitate sau exista doar pe hartie realitatea fiind alta ,conform situatiei elevilor care merg la scoala in prezent si care vor veni.Este o scadere drastica a numarului elevilor care urmeaza invatamantul liceal mai alescel tehnic si totusi se incearca fabricarea posturilor de la an la an .