Friday , March 1 2024

Activitatea in constructii pare ca se urneste din loc

N jude]ul Suceava este pe locul `nt=i pe ]ar\ la num\rul de autoriza]ii de construire eliberate N num\rul autoriza]iilor de construire a fost `n cre[tere `n august, at=t fa]\ de luna precedent\, c=t [i fa]\ de perioada corespunz\toare a anului trecut n num\rul locuin]elor terminate a crescut `n august a.c. cu 100% fa]\ de iulie 2010  [i cu 14% fa]\ de august 2009

Conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava, `n luna august  a acestui an, în jude]ul Suceava au fost eliberate un num\r de 349 autoriza]ii de construire pentru cl\diri reziden]iale.Acest num\r ` `nregistrat o cre[tere cu 17,1% comparativ cu luna iulie a.c. iar fa]\ de luna august 2009 num\rul autoriza]iilor de construire pentru cl\diri reziden]iale a crescut cu 2,6%.
Din num\rul total de autoriza]ii de construire pentru cl\diri reziden]iale din luna august 2010 în jude]ul Suceava, 20,6% au fost eliberate în mediul urban [i 79,4% în mediul rural.
Jude]ul Suceava se afl\ pe primul loc pe ]ar\, de]inând 7,5% din num\rul total al autoriza]iilor pentru cl\diri reziden]iale eliberate în luna august  ~n cadrul regiunii Nord-Est, jude]ul Suceava se afl\ de asemenea pe primul loc, de]inând 28,0% din num\rul de autoriza]ii de construire pentru cl\diri reziden]iale eliberate în luna august 2010, fiind urmat de jude]ele: Boto[ani (20,7%), Ia[i (15,6%), Neam] (15,2%), Bac\u (13,9%) [i Vaslui (6,6%).
~n trimestrul II 2010 au fost terminate `n jude]ul Suceava un num\r de 872 locuin]e, cu 456 locuin]e mai multe fa]\ de trimestrul I 2010 (209,6%) [i cu 110 locuin]e mai multe fa]\ de trimestrul II 2009 (114,4%).
Ponderea cea mai mare a locuin]elor terminate în trimestrul II 2010 a fost în mediul rural, 464 locuin]e, reprezentând 53,2% din totalul locuin]elor, num\rul lor fiind în cre[tere cu 76,4% fa]\ de trimestrul I 2010 dar în sc\dere cu 2,1% fa]\ de trimestrul II 2009.
~n mediul urban au fost terminate 408 locuin]e (46,8% din totalul locuin]elor), în cre[tere cu 166,7% fa]\ de trimestrul I 2010 [i cu 41,7% fa]\ de trimestrul II 2009. Analiza pe surse de finan]are relev\ faptul c\, în trimestrul II 2010, 8,0% din total locuin]e terminate au fost realizate din fonduri publice [i 92,0% au fost realizate din fonduri private, respectiv din fondurile proprii ale persoanelor fizice pentru locuin]e executate în regie proprie.
~n perioada 1.01.-30.06.2010 comparativ cu aceea[i perioad\ a anului precedent, num\rul locuin]elor terminate în jude]ul Suceava a sc\zut cu 2,5%. Analiza pe medii de reziden]\ relev\ faptul c\ num\rul locuin]elor terminate a crescut în mediul urban cu 5,6% în timp ce în mediul rural num\rul lor a sc\zut cu 8,0%. (N. RO{CA)

Vezi si

Băută, o femeie din Frătăuți a căzut de pe bicicletă și a ajuns în stare gravă la spital

Joi seara, la orele 18:10, Poliția Rădăuți a fost sesizată prin 112, că pe DJ …