Monday , April 15 2024

Actiune surpriza in Piata Bosanci, soldata cu amenzi si confiscari de material lemnos

Biroului Poli]iei Rurale Suceava `mpreun\ cu lucr\tori din cadrul Biroului Silvic din cadrul Serviciului de ordine public\ al I.P.J. Suceava au desf\[urat s=mb\t\ 13 noiembrie, o activitate de control a legalit\]ii circula]iei, provenien]ei [i comercializ\rii materialului lemnos pe raza comunei Bosanci.
Pe parcursul verific\rilor a fost re]inut\ cantitatea de 9,87 metri cubi material lemnos, din care 9,74 metri cubi cherestea r\[inoas\ prelucrat\ [i 0,13 lemn rotund sub]ire, cantitate care a fost considerat\ ca material lemnos abandonat, de]in\torii respectivelor materiale neput=nd fi identifica]i. Materialul lemnos a fost predat\ `n custodia Ocolului Silvic F\lticeni, urm=nd ca azi la ora 10.00 s\ se dispun\ confiscarea `n lipsa actelor legale doveditoare [i valorificarea conform ordinului de pre] al Direc]iei Silvice Suceava.
Unul din comercian]ii identifica]i `n timpul ac]iunii desf\[urate, a fost Valentin U. de 35 ani din comuna Slatina, care comercializa 54 buc\]i sc=ndur\, `nsum=nd 0,85 metri cubi `n loc neautorizat dar pentru care avea aviz de `nso]ire. Acesta a fost sanc]ionat contraven]ional cu 1.000 lei înc\lcarea prevederilor art. 20 al. 1 din Legea nr. 171 / 2010. (Cezar P|UN)

Vezi si

Pompierii suceveni s-au luptat în ultima săptămână cu zeci de incendii de vegetație uscată (VIDEO)

 În ultima săptămână, pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea a 17 …