Wednesday , November 30 2022

Accident mortal cauzat de un BMW cu cauciucuri proaste si f\cut din bucati

S=mb\t\ diminea]\, un [ofer de 35 de ani a murit dup\ ce BMW-ul `n care se afla a intrat `ntr-un copac n cauzele accidentului ar fi starea proast\ de anvelopelor, viteza mare [i faptul c\ ma[ina ar fi fost f\cut\ din buc\]i, `ntr-un atelier de dezmembr\ri din zon\ n Constantin B\l\u, de loc din F\lticeni, dar mutat de ceva vreme `n Timi[oara, venise la Suceava s\ `[i viziteze cuno[tin]ele
La doar c=tea zile dup\ ce anun]am c\ drumul na]ional DN2 care traverseaz\ jude]ul nostru pe o distan]\ de 100 de kilometri, este [oseaua cea mai periculoas\ din ]ar\, acesta a mai f\cut o victim\.
Un cumplit accident de circula]ie s-a petrecut s=mb\t\ diminea]\ pe DN2, `ntre Cump\r\tura [i Suceava, un t=n\r de 35 de ani pierz=ndu-[i via]a `n urma imactului dintre ma[ina pe care o conducea [i un copac de pe marginea [oselei.
Constantin B\l\u, de origine din F\lticeni, dar stabilit de c=]iva ani cu domiciliul `n Timi[oara, se `ndrepta spre Suceava dinspre F\lticeni cu un automobil marca BMW, `nmatriculat `n Suceava . Pe scaunul din dreapta `l avea pe un prieten al s\u din comuna Bune[ti, Constantin Andrei D., de 29 de ani.
~n jurul orei 10.45, în afara localit\]ii Cump\r\tura, comuna Bosanci, pe DN2,  b\rbatul, posesor al  permisului de conducere pentru categoria ”B” din anul 2003, a pierdut controlul asupra direc]iei de mers a automobilului [i a intrat în coliziune cu un copac de pe partea stâng\ a p\r]ii carosabile.
În urma impactului a rezultat decesul pe loc al conduc\torului auto.
A fost solicitat s\ intervin\ [i modulul SMURD al Deta[amentului Suceava din cadrul Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\. Echipajul SMURD a realizat descarcerarea celor dou\ persoane surprinse în autoturism – Constantin B\l\u, [i Constantin Andrei D.
A venit la fa]a locului [i un echipaj al Serviciului de Amblulan]\ Jude]ean, medicul de pe salvare neav=nd ce s\  mai fac\ nimic pentru Constantin B\l\u dec=t s\-i constate decesul.  Cel\lalt pasager a fost transportat la Spitalul Jude]ean Suceava, unde s-a constatat c\ nu a suferit dec=t r\ni minore la un picior, nefiind necesar\ internarea acestuia.
Cauzele exacte care au condus la producerea tragicului accident urmeaz\ s\ fie stabilite `n zilele urm\toare. Cert\ este prima constatare, faptul c\ anvelopele de la toate cele patru ro]i ale ma[inii erau „varz\”, cum s-a exprimat un poli]ist rutier prezent la locul accidentului. Erau adic\ `ntr-o stare avansat\ de deteriorare, aderen]a pe suprafa]a asfaltului fiind, din acest motiv, mult redus\. Este posibil ca [i viteza cu care BMW-ul rula, fiind o por]iune de [osea `n afara localit\]ii,  s\-[i adus partea de contribu]ie la aceast\ tragedie. Un alt aspect sesizat de poli]i[tii rutieri care au efectuat cercet\rile la fa]a locului `l constituie faptul c\, dup\ ce ma[ina a fost sc\pat\ de sub control [i s-a izbit de copac, air – bag-urile nu s-au deschis, nu se [tie exact din ce motiv. Dintre cei veni]i la locul accidentului, unii cunoscu]i ai persoanelor aflate `n ma[in\ au l\sat s\ se `n]eleag\ faptul c\ automobilul nu era tocmai sigur, fiind realizat din buc\]i `ntr-un atelier de dezmembr\ri auto din zon\.
N DN2 – [oseaua ce mai periculoas\ din ]ar\
Dup\ ce la nivel na]ional s-a realizat o analiz\ de risc rutier pe drumurile na]ionale,  pornind de la num\rul persoanelor decedate `n accidente rutiere `n anul 2010, s-a stabilit c\ cele mai mari riscuri sunt pe DN2 – Bucure[ti – Siret,  unde `ntr-un an au fost 132 de mor]i, urmat de DN1 – 114 decese, DN6 – 96, DN7 – 81 de mor]i. Pe teritoriul jude]ului nostru, DN2 se `ntinde pe 99 de kilometri, de la intrarea `n comuna Dr\gu[eni p=n\ la ie[irea prin Vama Siret, c\tre Ucraina. ~n acest an, pe raza jude]ului Suceava pe DN2, s-au produs nou\ accidente grave soldate cu trei persoane decedate [i 10 persoane r\nite grav.
Conform unei analize realizate `n cadrul unui program ce are ca obiectiv reducerea num\rului evenimentelor rutiere pe aceast\ arter\ de circula]i, principalele cauze ale accidentelor rutiere `nregistrate pe DN2 o constituie, `n ordine, viteza neadapat\ la condi]iile de drum [i viteza excesiv\, dep\[irile neregulamentare [i rularea pe contrasens, travers\rile neregulamentare ale pietonilor.
Anul acesta, poli]i[tii rutieri suceveni s-au angajat s\ desf\[oare zilnic ac]iuni `n special `n zonele de risc ridicat. Por]iunea din DN2 care traverseaz\ jude]ul Suceava a fost `mp\r]it\ `n trei tronsoane – Dr\gu[eni – F\lticeni, F\lticeni – Suceava [i Suceava Siret, pentru fiecare dintre acestea fiind desemnat un ofi]er responsabil.(Neculai RO{CA)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …

No comments

  1. Cine are curaj sa analizeze la sange toate avizarile date de RAR ? . Acolo stau cele mai mari gogomanii care pun in pericol viata oamenilor . La fel si sefii de post din comune , locul unde hotii de masini au barlogul , ar trebui sa stie care ateliere ansambleaza piese furate ( de cele mai multe ori sunt de acest tip ) si care masini sunt cu proveniena dubioasa si n-au ce cauta pe drumurile publice .