Abuzurile asupra firmelor din judeţ, subiect de discuţie la Comisia de Dialog Social

reportersite
20 aprilie 2015, 22:44

Conducerea Federaţiei Patronale a Intreprinderilor Mici şi Mjlocii din judeţ a reclamat faptul că foarte multe firme au fost supuse unor abuzuri din partea inspectorilor ANAF în această primăvară. La întâlnirea Comisiei de Dialog Social de la Prefectură, reprezentantul ANAF a recunoscut unele „excese de zel” şi a promis că a luat notă de propunerile reprezentanţilor IMM, pe care le va transmite superiorilor

dialog social [800x600]

Sute de firme din judeţ, şi, în particulat, 22 de firme din cadrul Federaţiei Patronale a IMM-urilor din judeţul Suceava au considerat neîndreptăţite atitudinile pe care inspectorii ANAF le-au avut împotriva lor în primăvara acestui an. Cifra de 22 se referă la un număr de 1.200 de agenţi economici membri ai Federaţiei sus-amintite iar dacă ţinem cont că în judeţul Suceava sunt în funcţiune 11.000 agenţi economici, cifra avansată acum o săptămână de Obiectiv de Suceava de 200 de sesizări, ca medie a reacţiei agenţilor economici la eventualele excese de zel făcute de inspectorii ANAF, transformate în plângeri la organele de anchetă, nu este deloc exage-rată. Unii spun că numărul aşa-ziselor abuzuri ar putea fi mai mare, fiindcă mai sunt încă mulţi agenţi economici care nu au avut curajul să se plângă, de frica unor repercursiuni ulterioare.
Ieri, la solicitarea Federaţiei Patronale a IMM-urilor din Judeţul Suceava, la Prefectura Suceava a avut loc o şedinţă a Comisiei de Dialog Social. Aici s-a discutat consultarea partenerilor sociali cu privire la controalele efectuate de Direcţia Regională Antifraudă Suceava la agenţii economici din judeţul Suceava, în ultima perioadă de timp, problemele întâmpinate şi impactul acestora asupra activităţii lor economice.
La întâlnirea de la prefectură au parti-cipat reprezentanţi ai Federeţiei Patronale a IMM-urilor din Judeţul Suceava, ai întreprinderilor mici şi mijlocii , ai Organizaţiilor Sindicale, precum şi reprezentanţi ai serviciilor publice cu atribuţii de control, ca ITM, OJPC, AJOFM, Garda de Mediu, ISU, un inspector la Direcţiei Regionale Antifraudă Suceava fiind chemat să răspundă la întrebările adresate de reprezentanţii IMM.
Un comunicat de presă al Prefecturii arată că au fost prezentate punctele de vedere ale agenţilor economici cu privire la controalele fiscale efectuate, precum şi urmările acestora asupra desfăşurării activităţii economice. În cadrul discuţiilor au fost solicitate reprezentantului Direcţiei Regionale Antifraudă Suceava lămuriri cu privire la modul de efectuare a acestor controale şi de aplicare a preve-derilor legislaţiei în domeniu, unele fiind apreciate de agenţii economici ca un abuz şi o încălcare a principiilor constituţionale de drept.
„Propunerile nesoluţionate în cadrul întâlnirii au fost preluate de reprezentantul Direcţiei Regionale Antifraudă Suceava în vederea analizării şi dispunerii măsurilor de îmbunătăţire a cadrului legal”, s-a transmis prin comunicatul de presă al Prefecturii.
Măsuri propuse de IMM-urile sucevene pentru relansarea reală a activităţii acestora
De partea cealaltă, reprezentanţii Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţ au arătat cum tema şedinţei de ieri de la Prefectură care a vizat controalele efectuate de ANAF agenţilor economici suceveni din ultima perioadă, şi propune-rile Federaţiei Patronale IMM din judeţul Suceava privind îmbunătăţirea activităţilor de control fiscal şi de eliminare a practicilor exagerate asupra IMM-urilor. La şedinţă au participat Prefectul judeţului Suceava- Constantin Harasim, Subprefectul judeţului Suceava- Atanasă Nistor, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Suceava, ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava şi Direcţiei Regionale Antifraudă Suceava, ai instituţiilor publice locale, ai sindicatelor, ai CECCAR filiala Suceava, ai altor organe şi organisme de la nivel local şi naţional, alături de agenţi economici din sectorul IMM al judeţului Suceava.
În cadrul întâlnirii, reprezentanţii firmelor IMM sucevene au prezentat aspecte privitoare la controalele fiscale efectuate de ANAF în ultima perioadă, cu sublinierea problemelor întâmpinate în urma acestor controale. Astfel, pro-blemele prezentate de oamenii de afaceri suceveni au fost: dubla măsură- amenda şi închiderea activităţii firmei, este o încălcare gravă a principiilor de drept care stabilesc că pentru o faptă nu se poate da decât o singură sancţiune. Liliana Agheorghicesei, preşedintele Federaţiei Patronale a IMM-urilor din judeţul Suceava a explicat că „aplicarea amenzii maxime indiferent de valoarea pagubei sau gravitatea faptei, este o încălcare gravă a principiilor de drept care stabilesc că sancţiunea se aplică în funcţie de gra-vitatea faptei. Asemenea măsuri pot avea consecinţe imprevizibile, de exemplu în domeniul hotelier unde se fac rezervări din timp, uneori cu un an înainte. Ce ar spune turistul străin sau român când ajunge la hotelul sau pensiunea unde a făcut rezervare şi o găseşte închisă? Cât de afectată este imaginea noastră ca ţară? Modul în care se realizează controalele este un abuz şi o încălcare a principiilor constituţionale şi de drept; legislaţia este incoerentă, contradictorie şi interpretabilă. Ca propuneri sunt acelea ca angajaţii firmei să răspundă solidar, în cazul în care greşelile/abaterile constatate sunt din vina lor. În domeniul ANAF să fie implicaţi şi oameni de afaceri, care pot aprecia şi din punct de vedere practic, consecinţele unor asemenea măsuri; controalele să se realizeze cu respectarea legii şi a principiilor de drept, sancţiunile să fie echitabile, în funcţie cu gravitatea faptei, să existe şi avertismentul la primul control şi mai ales la greşeli sau valori mici; angajaţii instituţiilor de control să răspundă personal pentru greşelile din activitatea lor de control, etc.” Liliana Agheroghicesei a arătat că pentru a veni în sprijinul IMM-urilor din judeţul Suceava, Federaţia Patronală IMM din judeţ a prezentat în propuneri privind îmbunătăţirea activităţilor de control fiscal şi de eliminare a practicilor exagerate asupra IMM-urilor, care vizează mai multe principii, dintre care enumerăm: principiul proporţionalităţii; principiul protecţiei drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la apărare; principiul certitudinii legale; principiul neretroactivităţii şi respectării drepturilor câştigate; dreptul la protecţia juridică şi la un proces echitabil; principiul protecţiei aşteptării legitime formulându-se şi pro-puneri de măsuri ce vizează dreptul la viaţă al întreprinderilor mici şi mijlocii, care vizează, pe de o parte creşterea accesului acestora la informaţii şi pe de altă parte măsuri administrative şi măsuri le-gislative. (N. R.)