Thursday , June 24 2021

Absolvenții învățământului profesional și postliceal nu mai susțin probele practice și cele scrise. Candidații vor avea de elaborat doar un proiect

Ministerul Educației a decis anularea probelor practice și a celor scrise pentru certificarea calificării profesionale a absolvenților de școli profesionale și postliceale. Notele elevilor vor fi echivalate cu mediile obținute în anii de studiu. Astfel, pentru proba practică echivalarea se va face prin media tuturor mediilor modulelor prevăzute cu pregătire practică/ instruire practică/ învățământ clinic din toți anii de studiu, iar pentru proba scrisă echivalarea se face prin media tuturor mediilor modulelor studiate pe parcursul anilor de studiu.

Graficul examenelor de final de ciclu de studii a fost modificat și publicat în Monitorul Oficial. Potrivit documentului oficial, pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal-nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie 2021, echivalarea probei practice are loc pe 19 iulie, iar echivalarea probei scrise pe 20 iulie. Proba de susținere și evaluare a proiectului se va desfășura în zilele de 21 și 22 iulie.

Pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional-nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2021, candidații vor fi evaluați în baza unui proiect, care nu va fi susținut în fața unei comisii de examen, ci doar elaborat și predat. Această evaluare va avea loc între 19-21 iulie.

Pentru certificarea calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal-nivelul 5 de calificare, calificarea ”asistent medical generalist”, echivalarea probei practice are loc în aceeași perioadă cu echivalarea probei scrise, între 27 și 31 august. Tot atunci va avea loc și susținerea și evaluarea proiectului, potrivit documentului oficial. (O. N.)

 

Vezi si

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului Nr. M2 – 1121