Absolvenții clasei a VIII-a află astăzi la ce liceu au fost repartizați

12/07/19 ora:7:30am

Absolvenții clasei a VIII-a urmează să afle, astăzi, la ce liceu au fost repartizați, ca urmare a completării fișelor cu opțiuni, potrivit calendarului de admitere în liceu 2019-2020 al Ministerului Educației Naționale. Admiterea în licee, desfășurată în cadrul primei etape, se va face computerizat.

Rezultatele repartizării la liceu pentru fiecare județ în parte vor fi afișate, vineri, de Ministerul Educației, pe admitere.edu.ro.

Potrivit MEN, următoarea etapă se va desfășura în intervalul 15 – 18 iulie 2019, perioadă în care va avea loc depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

În zilele de 19, 22 și 23 iulie 2019, va avea loc rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate, conform calendarului de admitere în liceu 2019-2020, elaborat de MEN.

În perioada 4 – 8 iulie 2019 a avut loc verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator, în timp ce în intervalul 3 – 7 iulie 2019, completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere.

Anul acesta este o concurenșă acerbă printre absolvenșii claselor a VIII-a pentru ocuparea unui loc la liceu. Numărul locurilor în liceele sucevene a scăzut cu aproape 350 fașă de anul trecut. Mai exact, în planul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, Ministerul Educașiei a aprobat un număr de 182 de clase la învățământul liceal, fașă de 193, câte au fost la începutul anului școlar care tocmai s-a încheiat. S-au păstrat atât numărul claselor de la învășământul liceal seral, cât și cel de la învășământul liceal cu frecvenșă redusă, fiind și anul acesta trei, respectiv cinci clase. După cum arată datele statistice, se poate observa clar că numărul locurilor luate de la învășământul liceal au fost dirijate către învășământul profesional și dual. Dacă pentru anul școlar 2018-2019 Ministerul Educașiei aprobase în Suceava 50 de astfel de clase, planul de școlarizare pentru anul școlar viitor cuprinde 77 de clase.

Reamintim că la admiterea de anul trecut, Colegiul Nașional “Ştefan cel Mare” a fost “vânat” de cei mai buni elevi din judeș. Ultimele medii de admitere la această unitate de învășământ au fost 9,56 la Matematică-Informatică, bilingv engleză, Matematică-Informatică 9,13, știinșe ale Naturii 9,03 și știinșe Sociale 8,77. Cea mai mică medie la Colegiul Nașional “Petru Rareș“ a fost de 8,08, la specializarea știinșe ale Naturii, bilingv germană. Ultimele medii de admitere la alte licee din judeș au fost: 7,88 la Colegiul Nașional “Mihai Eminescu”, specializarea Filologie, 7,47 la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”, specializarea Filologie, 6,37 la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”, la specializarea Turism și alimentașie, 7,49 la Colegiul de Informatică «Spiru Haret», specializarea știinșe ale Naturii, 7,41 la Colegiul Nașional “Nicu Gane” din Fălticeni, specializarea Filologie, 7,93 la Colegiul Nașional “Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuși, specializarea Filologie.

La polul opus s-a aflat anul trecut Liceul Tehnologic “Oltea Doamna” Dolhasca, unde s-a înregistrat cea mai mică medie de admitere din judeș, și anume, 2,22, urmat de Liceul Tehnologic “Vasile Cocea” din Moldovișa, cu o medie de 2,27 și Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” din Suceava, cu 2,30.

Pe 23 iulie începe etapa a doua a admiterii în liceu

Cea de-a doua etapă a admiterii la licee se va desfășura în perioada 23 iulie-1 august 2019.Potrivit datelor calendarului de admitere în liceu 2019-2020, elaborat de MEN, în 23 iulie 2019 va avea loc afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă.

Ulterior, în zilele de 24 – 25 iulie 2019, va avea loc, potrivit aceleiași surse, înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă.

În perioada 26 – 29 iulie 2019 se vor des­fășura probelor de aptitudini sau probe de ve­ri­ficare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă, în timp ce în intervalul 24 – 30 iulie 2019 se va dispune primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare, conform calendarului de admitere în liceu 2019-2020, elaborat de MEN.

A doua etapă a admiterii la licee se va încheia pe 1 august 2019. Astfel, în zilele de 31 iulie -1 august 2019, va avea loc repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare.

În ceea ce privește calendarul de admitere în învățământul profesional și dual, în perioada 8 – 12 iulie 2019, are  loc depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși, urmând ca în intervalul 15-16 iulie 2019 să aibă loc rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere.

Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă se va face în perioada 15- 18 iulie 2019. În acest interval va avea loc înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților de seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019- 2020, potrivit datelor MEN.

În zilele de 19, 22,respectiv 23 iulie 2019 va avea loc repatizarea candidaților de seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020 pe locurile de la învățământul seral sau cu frecvență redusă.

Potrivit Ministerului Educației, repartizarea se face ordonând candidații în județul respectiv descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate.

Ordonarea candidaților se face descrescător după mai multe criterii: media de admitere, media de evaluare națională, media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obținută la proba de limbă și litaratură română din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale și nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor Art. 10, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

Media de admitere, pe baza căreia se rea­lizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu, se calculează după următoarea formulă: MA#0,2 x ABS ^ 0,8 x EN (MA # medie admitere; ABS # medie generală de absolvire a claselor V-VIII; EN # medie generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, conform Anexei nr. 1 la OMEN Nr. 4829/30.08.2018.