Wednesday , October 4 2023

Absenteism in masa de la proba de matematica a Bacalaureatului de toamna

N din cei 114 absen]i, 102 erau programa]i s\ sus]in\ proba la matematic\, restul la istorie n doi candida]i care sus]ineau proba la matematic\ la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava au fost elimina]i pentru c\ au fost prin[i copiind
Cea de-a doua prob\ scris\ a Bacalaureatului, la matematic\ [i istorie, s-a finalizat ieri, rezult=nd doi candida]i elimina]i pentru copiat [i 114 absen]i, din totalul de 873 candida]i `nscri[i.
Potrivit purt\torului de cuv=nt al Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava, Laura Hacman, doi candida]i care sus]ineau proba la matematic\ la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava au fost elimina]i pentru c\ au fost prin[i copiind. Din cei 114 absen]i, 102 erau programa]i s\ sus]in\ proba la matematic\, restul la istorie.
La proba scris\ la limba [i literatura rom=n\ au fost elimina]i tot pentru copiat al]i doi candida]i, iar [apte au `nt=rziat astfel c\ au sus]inut examenul cu subiect de rezerv\.
Examenul de Bacalaureat continu\ vineri, 3 septembrie, cu proba la alegere a profilului [i specializ\rii.
În data de 5 septembrie vor fi afi[ate primele rezultate pân\ la ora 16.00, dup\ care, p=n\ la ora 20.00, vor putea fi depuse contesta]ii. Acestea vor fi solu]ionate în intervalul 7-8 septembrie, urmând ca afi[area rezultatelor finale s\ aib\ loc în data de 9 septembrie. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Au început probele de furnizare a căldurii în municipiul Suceava

Thermonet a anunțat că începe, ca urmare a scăderii accentuate a temperaturilor exterioare în timpul …