Monday , December 5 2022

A murit Profesoara Iulia Leo Miza, un simbol al scolii sucevene

N „Nu cred c\ exist\ elev care s\ `i conteste meritele. A fost prieten\ cu elita na]ional\ [i o invoca des pe Zoe Dumitrescu Bu[ulenga. Pot s\ spun c\ ceea ce sunt acum i se datoreaz\ `n bun\ m\sur\ [i dumneaei”, ne-a spus Laura Hacman, purt\tor de cuv=nt al Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava n „Eminent\, exigent\, st\p=n\ pe materia pe care o preda. Ne-a f\cut s\ avem gust pentru literatur\ chiar dac\ eram o clas\ de [tiin]e reale. Orele ]inute de dumneaei erau un regal. Vorbea foarte corect [i `i p\strez o amintire extraordinar de pl\cut\”, ne-a povestit dr. Mihai Ardeleanu, un alt elev de-al profesoarei Iulia Leo Miza n slujba de `nmorm=ntare va avea loc ast\zi

Profesoara de limba [i literatura rom=n\ Iulia Leo Miza a murit la v=rsta de 79 de ani. N\scut\ `n anul 1932, profesoara Iulia Leo Miza a `ndrumat, de-a lungul bogatei sale cariere profesionale, genera]ii `ntregi de tineri care au urmat cursurile Colegiului Na]ional „{tefan cel Mare” din Suceava. Cunoscut\ pentru exigen]a [i d\ruirea profesional\, Iulia Leo Miza a fost una dintre cele mai apreciate profesoare de limb\ rom=n\ din Suceava. Slujba de `nmorm=ntare va avea loc ast\zi.
Foarte multe dintre personalit\]ile sucevene i-au fost elevi de-a lungul timpului [i to]i cei c\rora le-a fost profesoar\ `i poart\ `n suflet o amintire pl\cut\ [i un respect deosebit pentru munca sa. „Doamna Iulia Leo Miza a `nsemnat mult pentru mine. Mi-a fost profesoar\ de limba rom=n\ [i dirigint\. Eu f\ceam parte din genera]ia de elevi cu care dumneaei `[i `ncheia cariera didactic\, dar `nc\ de la `nceput se vorbea despre ea ca fiind o profesoar\ cu mult\ d\ruire. Pe vremea noastr\ nu se studia literatura universal\ [i totu[i doamna profesoar\ Iulia leo Miza intra `n cele mai fine detalii ale literaturii. Datorit\ ei am vrut, la un moment dat, de[i poate nu am fost cea mai bun\ elev\ de-a dumneaei, s\ urmez o facultate de filologie. Nu cred c\ exist\ elev care s\ `i conteste meritele. A fost prieten\ cu elita na]ional\ [i o invoca des pe Zoe Dumitrescu Bu[ulenga. Totu[i, nu a[ putea s\ spun vreodat\ c\ era `ncadrat\ `n anumite tipare. Dimpotriv\, era o femeie, o profesoar\ modern\ care nu avea sau cel pu]in nu a l\sat s\ se `ntrevad\ faptul c\ avea anumite personaje sau anumi]i scriitori favori]i. ~mi aduc aminte cu pl\cere cum la fel de frumos comenta poezia lui Nichita St\nescu, c=t [i cea a lui Mihai Eminescu. Pot s\ spun c\ ceea ce sunt acum i se datoreaz\ `n bun\ m\sur\ [i dumneaei”, ne-a povestit, emo]ionat\, Laura Hacman, purt\tor de cuv=nt al Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava.
Din p\cate, profesoara Iulia Leo Miza a murit f\r\ ca fiul s\u s\ fie aproape de ea. Via]a profesoarei Iulia Leo Miza a avut un parcurs cu multe sui[uri [i cobor=[uri. Pa[ii s\i nu au purtat-o doar pe o carier\ `n `nv\]\m=nt, ci [i `n domeniul politicii, fiind unul din primii parlamentari ai Sucevei dup\ anul 1989. Astfel, `n 18 iunie 1990, i-a fost validat mandatul de deputat de Suceava, candid=nd la alegeri din partea Partidului Na]ional Liberal. ~n perioada mandatului de deputat din anii 1990 – 1992, Iulia Leo Miza a fost membru `n comisia permenent\ pentru munc\, s\n\tate, protec]ie social\ [i statutul femeii `n societate, precum [i `n comisia permanent\ pentru `nv\]\m=nt, [tiin]\, tineret [i sport.
Pe de alt\ parte, ea a fost greu `ncercat\ de decesul so]ului s\u, cunoscutul medic Ioan Leo Miza. Dr. Mihai Ardeleanu, unul dintre elevii profesoarei Iulia Leo Miza, `[i aminte[te cu pl\cere cum `n familia profesoarei era „o adev\rat\ emula]ie intelectual\”. Este vorba de perioada `n care so]ii Leo Miza `[i preg\teau fiecare lucr\rile de doctorat. Pe de alt\ parte, tot medicul Mihai Ardeleanu spune, nu f\r\ o umbr\ de resemnare `n voce, c\ lec]ii de via]\ a primit de la profesoara Iulia Leo Miza nu doar c=nd era elev, ci [i mult timp dup\. „I-am cunoscut o alt\ fa]et\, atunci c=nd s-a `mboln\vit so]ul [i ea i-a stat al\turi [i l-a `ngrijit”, ne-a povestit dr. Mihai Ardeleanu. Pe de alt\ parte, tot el poveste[te cum profesoara, `n ultima perioad\, avea o anumit\ re]inere `n a se mai afi[a `n societate, pe motiv c\ nu mai este at=t de frumoas\ ca odinioar\, iar la un control nici m\car medicul care i-a fost elev nu a mai recunoscut-o. Totu[i, dr. Mihai Ardeleanu prefer\ s\ p\streze `n amintire imaginea profesoarei care a reu[it s\ `i fac\ pe elevii de la clasele cu profil real s\ acorde o aten]ie sporit\ [i disciplinelor umane cum este literatura. „Eminent\, exigent\, st\p=n\ pe materia pe care o preda. Ne-a f\cut s\ avem gust pentru literatur\ chiar dac\ eram o clas\ de [tiin]e reale. Orele ]inute de dumneaei erau un regal. Vorbea foarte corect [i `i p\strez o amintire extraordinar de pl\cut\”, ne-a mai povestit dr. Mihai Ardeleanu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Tânăr de 20 de ani, prins drogat la volan în Rădăuți

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie 2022, polițiștii suceveni au acționat zilnic pe drumurile …

No comments

  1. Antonela Pohoata

    Dumnezeu sa o ierte! La liceul Stefan cel Mare, acum 24 de ani, in clasa a noua… abia asteptam sa o vad intrand in clasa. Vorbea in soapta… Dar era o liniste de mormant, ca sa o putem auzi. Nu o vom uita.

  2. Condoleante,din partea unei foste vecine de pe str. Ana Ipatescu nr 6 bl.D1,eu la scara A,d-na ,la scara C.

  3. CRISTI, condoleante pentru mama ta, din partea unei foste colege de clasa…

  4. Dumnezeu sa o odihneasca! Regret ca incet, incet OAMENI adevarati incep sa plece de langa noi, dar amintirea momentelor deosebite alaturi de astfel de personalitati nu se uita.
    Nu mi-a fost profesoara la clasa, dar a reprezentat un simbol pentru liceul Stefan cel Mare si pentru intregul invatamant adevarat din Suceava.