Saturday , April 20 2024

A murit cazand de pe un podet intr-un parau, pe cand se intorcea de la baut

Un b\rbat de 44 de ani din comuna Straja [i-a g\sit `n noaptea de s=mb\t\ spre duminic\ sf=r[itul `n albia p=r=ului Ziminelu din comuna natal\. Constantin {tirban a b\ut la un bar din sat p=n\ c\tre ora 1.00 apoi a pornit spre cas\. Duminic\ diminea]\, pe la ora 7.00, trupul s\u ne`nsufle]it a fost g\sit `n albia p=r=ului. A  fost anun]at\ poli]ia care a trimis la fa]a locului o echip\ operativ\, cu un specialist ciminalist, constat=ndu-se c\ b\rbatul avea mai multe leziuni `n zona capului. ~n prim\ faz\ s-a luat `n calcul posibilitatea ca acestea s\ fi provenit `n urma unor lovituri primite de la o alt\ persoan\. S-a tras `ns\ concluzia cea mai probabil\, aceea c\ b\rbatul a c\zut de pe un pode] `nalt de doi metri [i jum\tate care trece peste p=r=u, loviturile fiind produse `n urma contactului cu pietrele ascu]ite din albie. Medicii legi[ti vor stabili, `n urma autopsiei, cauza exact\ a mor]ii lui Constantin {tirban, care, de[i pensionat medical pentru boli ale pl\m=nilor era un consumator consecvent de b\uturi alcoolice. (N.R.)

Vezi si

Autoutilitară încărcată cu lemn fără acte, descoperită ca fiind sub sechestru cu ajutorul aplicației ”E-dac”

Folosind  aplicația E-Dac, polițiștii suceveni au reușit sâmbătă dimineață identificarea și imobilizarea un autoturism ce …