Wednesday , February 8 2023

A murit cazand de pe un podet intr-un parau, pe cand se intorcea de la baut

Un b\rbat de 44 de ani din comuna Straja [i-a g\sit `n noaptea de s=mb\t\ spre duminic\ sf=r[itul `n albia p=r=ului Ziminelu din comuna natal\. Constantin {tirban a b\ut la un bar din sat p=n\ c\tre ora 1.00 apoi a pornit spre cas\. Duminic\ diminea]\, pe la ora 7.00, trupul s\u ne`nsufle]it a fost g\sit `n albia p=r=ului. A  fost anun]at\ poli]ia care a trimis la fa]a locului o echip\ operativ\, cu un specialist ciminalist, constat=ndu-se c\ b\rbatul avea mai multe leziuni `n zona capului. ~n prim\ faz\ s-a luat `n calcul posibilitatea ca acestea s\ fi provenit `n urma unor lovituri primite de la o alt\ persoan\. S-a tras `ns\ concluzia cea mai probabil\, aceea c\ b\rbatul a c\zut de pe un pode] `nalt de doi metri [i jum\tate care trece peste p=r=u, loviturile fiind produse `n urma contactului cu pietrele ascu]ite din albie. Medicii legi[ti vor stabili, `n urma autopsiei, cauza exact\ a mor]ii lui Constantin {tirban, care, de[i pensionat medical pentru boli ale pl\m=nilor era un consumator consecvent de b\uturi alcoolice. (N.R.)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Sucevean de 21 de ani, prins la volan drogat cu hașiș si amfetamină

În mașină, polițiștii au găsit și o țigară care probabil conținea marijuana. Luni, în jurul …