Sunday , September 25 2022

A fost afişat ghidul admiterii computerizate pentru viitorii liceeni

admitere-liceu-înscriere-licee

Viitorii liceeni din judeţ pot consulta pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale informaţii cu privire la admiterea computerizată, la algoritmul de repartizare în licee, dar şi despre cum trebuie completată fişa de înscriere. Din 7 iunie, elevii care urmează să se înscrie la liceu vor primi broşuri care conţin toate informaţiile despre admitere u în anul şcolar 2013-2014, în învăţămantul liceal, la nivelul judeţului vor putea fi cuprinşi peste 7. 600 de viitori absolvenţi ai clasei a VIII-a 

 
Pe site-ul oficial al Ministerului Educaţiei Naţionale s-a publicat ghidul admiterii computerizate, algoritmul de repartizare în licee, dar şi un document care  învaţă viitorii liceeni cum să compleze fişa de admitere. Astfel, completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor, aceştia av=nd posibilitatea de a completa pe primele locuri primele opţiuni, indiferent dacă mediile lor le permit sau nu să se claseze în aceste categorii. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător, după media de admitere, repartiz=ndu-i în ordine descrescătoare, încep=nd de la elevul cu cea mai mare medie.
~n ceea ce priveşte repartizarea candidaţilor, aceasta se face ordon=ndu-i în judeţul respectiv descrescător, după medii încerc=ndu-se plasarea fiecărui candidat, de la cel cu media mai mare p=nă la cel cu media mai mică, la una din opţiunile exprimate.
~nscrierile pentru repartizarea computerizată în licee, pe 5 iulie
~nscrierile pentru probele de aptitutini şi de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă, în funcţie de profilul liceului, sunt programate pe data de 27 mai, urm=nd ca înscrierile pentru repartizarea computerizată să fie făcute de secretariatele şcolilor pe data de 5 iulie.
Pe 1 mai unităţile de învăţăm=nt vor afişa oferta de şcolarizare sau de formare profesională, elevii put=ndu-se informa în acest timp despre profilul, domeniile sau calificările profesionale pe care le pot urma în învăţăm=ntul liceal sau în cel profesional.
Din 7 mai elevii vor putea consulta broşuri care conţin informaţii despre admitere
Broşurile care vor ajunge în m=inile viitorilor liceeni, urm=nd a fi tipărite p=nă pe data de 7 mai, vor oferi toate informaţiile admiterii.
~n aceeaşi zi, Inspectoratul {colar Judeţean va transmite la şcoli lista cu centrele de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru. De asemenea, pe 7 mai, se va afişa graficul şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII –a şi părinţii acestora.
~ntre 13 şi 31 mai vor avea loc şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru a se prezenta procedurile de admitere şi a planului de şcolarizare.
~n data de 5 iulie se va afişa la fiecare unitate de învăţăm=nt gimnazială lista candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Tot atunci, secretariatele şcolilor vor completa fişele de înscriere a elevilor. Pe 8 iulie se vor elibera fişele de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ.
~nscrierea pentru probele de aptitudini are loc între 27 şi 29 mai, urm=nd ca acestea să se desfăşoare între 30 mai-1 iunie. Rezultatele se vor afişa pe 3 iunie, în aceeaşi zi în care se vor depune contestaţiile. Rezultatele finale se vor afişa pe data de 4 iunie.
~n planul de şcolarizare, definitivat de Inspectoratul {colar Judeţean, pentru anul şcolar 2013-2014 se arată că pentru învăţăm=ntul liceal oferta
asigură cuprinderea celor 7.675 de viitori absolvenţi ai clasei a VIII-a. Au fost propuse 274 de clase cu 7.672 de locuri. (Georgiana GROZA)

Vezi si

Exercițiu tactic inedit, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc

În data de 22 septembrie, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” a avut loc …

No comments

  1. Poate anul acesta cei cu medii de 2 si 3 vor avea bunul simţ să rămână la muncile câmpului şi a animalelor.Mai trebuie şi acolo oameni să muncească .
    Profesorii şi diriginţii ar trebui să le sugereze acest lucru,nu să+i trimită pe tiţi la liceu ,unii cu mari deficienţe şi retard mintal,repetenţi câte 2 ani la ţară.