Wednesday , February 1 2023

A facut schimb de masini, dupa care nemultumit fiind „si-a luat-o” `napoi

Mar]i diminea]\, `n jurul orei 07.00 Petru D. de 21 ani, din comuna Borca, jude]ul Neam] a sesizat poli]ia despre faptul c\ i s-a furat ma[ina din fa]a locuin]ei prietenei sale, de c\tre autori necunoscu]i. Acesta locuie[te la prietena sa, în satul Cot\rga[i, ora[ul Bro[teni [i `n cursul zilei de luni,  s-a deplasat la Piatra Neam] [i a efectuat un schimb de autoturisme cu o persoan\ necunoscut\ de la care a luat un autoturism înmatriculat în Italia [i a dat în loc o ma[in\ înmatriculat\ în Fran]a. Între p\r]i nu s-a încheiat nici un act, autoturismele apar]inând altor persoane. Ulterior, autorul furtului nu a fost mul]umit de tranzac]ie [i a solicitat ma[ina înapoi, partea v\t\mat\ nefiind de acord. Astfel, în noaptea de luni spre mar]i, în jurul orei 01.00, autorul s-a deplasat în satul Cotârga[i [i cu cheia de rezerv\ a luat auto din fa]a casei unde locuia partea v\t\mat\. Între timp p\r]ile s-au în]eles telefonic s\ se întâlneasc\ în municipiul Piatra Neam] pentru a rezolva litigiul. Partea v\t\mat\ a declarat c\ nu cunoa[te identitatea autorului, cu care s-a cunoscut prin intermediul altei persoane [i nu de]ine nici un fel de date de identificare  al autovehiculelor tranzac]ionat. În cauz\ s-a întocmit dosar penal pentru s\vâr[irea infrac]iunii de furt calificat de c\tre autori necunoscu]i, dup\ care se va dispune procedural.

Vezi si

Sindicaliști din învățământul sucevean vor protesta azi în fața Guvernului pentru salarii decente

Azi, începând cu ora 12.00, circa 1.000 de sindicaliști din sistemul de învățământ vor picheta …