Tuesday , December 5 2023

A crescut numarul efectivelor de lupi

N Direc]ia Silvic\ este `ngrijorat\ de cre[terea alarmant\ a exemplarelor de lupi n Institu]ia silvic\ are 27 de fonduri de v=n\toare, iar pe 14 dintre acestea s-a f\cut sim]it\ prezen]a lupilor

Efective de cre[tere a lupilor `n fondurile de v=n\toare gestionate de Direc]ia Silvic\ Suceava.  ~n urma ac]iunilor `ntreprinse de silvicultorii suceveni `mpreun\ cu un grup de v=n\tori str\ini de la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute pe fondurile de v=n\toare din zona de munte s-a constatat o cre[tere a exemplarelor de lupi. Şeful Departamentului Vânătoare şi Cai de Ras\ din cadrul Direc]iei Silvice
Suceava, Cristi Tomiuc ne-a declarat c\  numai pe raza Ocolului Silvic Bro[teni au fost observa]i 12 lupi, num\r catalogat ca `ngrijor\tor pentru institu]ia silvic\. “Ca o m\sur\ de prevenire a eventualelor pagube at=t la  gospod\rii  c=t [i `n domeiul public vom m\ri cota de recoltare pentru perioada 2010-2011 la 18 exemplare. Potrivit ultimei statistici `ntocmite de institu]ia noastr\, `n prim\vara acestui an exista un efectiv de 106 exemplare de lupi `ns\ num\rul acestora a crescut [i trebuie s\ fie un motiv de `ngrijorare. Lupii pot ataca gospod\riile [i chiar sectorul public”,ne-a spus Cristi Tomniuc. Direc]ia Silvic\ are `n teritoriu 27 de fonduri de v=n\toare iar pe 14 dintre acestea s-a f\cut sim]it\ prezen]a lupilor. El a mai afirmat c\ v=n\torii str\ini s-au ar\tat interesa]i s\ participe la o asemenea partid\ de v=n\toare. Taxa de participare a unui v=n\tor rom=n sau str\in la o partid\ de  v\n\toare este de 500 de euro la care se adaug\ o tax\ de organizare de 50 de euro pe zi. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Șase percheziții la o rețea româno-ucraineană de contrabandiști. Trei indivizi arestați, patru mașini și aproape 40.000 de pachete cu țigări, confiscate (FOTO, VIDEO)

Vineri, 1 decembrie 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii …