Saturday , December 10 2022

84 de suceveni plecati la cules sparanghel in Germania, la un pas de a arde de vii `n autocar

~n noaptea de mar]i spre miercuri, un autocar etajat, cu 84 de pasageri a luat foc pe DN17, imediat dup\ ie[irea din jude]ul Suceava n pompierii bistri]eni au ajuns la fa]a locului dup\ aproape o or\ de la anun]area incendiului timp `n care ma[ina a ars aproape `n `ntregime n b\rba]ii [i femeile din autocar, de loc din Berchi[e[ti [i din localit\]ile `nvecinate plecaser\ spre Germania s\ lucreze `n agricultur\, la cules sparanghel n jum\tate din bagajele cu care au plecat de acas\, con]in=nd mai ales haine de lucru [i m=ncare, au fost distruse de fl\c\ri n firma OPTIM TRANS a pus la dispozi]ie un alt autocar pentru transportul oamenilor la destina]ie n Autocarul distrus de fl\c\ri, marca Van Hool, era vechi de 13 ani, nu avea asigurare CASCO dar era, potrivit patronului OPTIM TRANS, `n perfect\ stare de func]ionare, cu o zi `nainte de plecare f\c=ndu-i-se revizia tehnic\ la RAR

Un autocar marca Van Hool apar]in=nd firmei sucevene OPTIM TRANS care transporta c\tre Germania 84 de pasageri a ars aproape `n totalitate `n noaptea de mar]i spre miercuri, pe DN 17, `n Pasul Tihu]a, la pu]ini kilometri dup\ ce a p\r\sit jude]ul Suceava `n apropierea localit\]ii bistri]ene Piatra F=nt=nele. Autocarul era condus de Ovidiu H., de 31 de ani, din Suceava despre care patronul SC OPTIM TRANS, Dan {tirbu a declarat c\ este [ofer cu experien]\, lucr=nd la firma sa de zece ani. Din fericire, niciunul dintre cei 84 de pasageri nu a fost r\nit [i nici [oferul autocarului nu a p\]it nimic. Jum\tate din bagajele sucevenilor `n multe cazuri acestea con]in=nd bani [i acte personale ale pasagerilor s-au f\cut scrum odat\ cu autocarul [i remorca acestuia. Pompierii bistri]eni au intervenit `n urma unui apel la 112 cu dou\ autospeciale de interven]ie cu ap\ [i spum\ pentru stingerea c=t mai rapid\ a focului, fiindc\, din cauza fl\c\rilor înalte de trei metri exista pericolul ca focul s\ cuprind\ [i p\durea din apropiere. Pompierilor le-a trebuit aproape o or\ s\ ajung\ la locul intervenţiei, apelul la 112 fiind f\cut la ora 1.23 dar abia la 02.13 au ajuns la fa]a locului autospecialele deservite de 11 pompieri, incendiul fiind stins definitiv la ora 3.40. “Odat\ ajun[i la locul interven]iei, pompierii militari au constatat c\ autocarul ardea aproape în totalitate. Nu au fost înregistrate victime omene[ti, cei 84 de pasageri fiind evacua]i în condi]ii de siguran]\.
Fl\c\rile alimentate de combustibilul din rezervorul autocarului se manifestau violent pân\ la o în\l]ime de 2-3 m, existând pericolul propag\rii incendiului la fondul forestier din apropierea locului producerii evenimentului. Cauza probabil\ a incendiului a fost stabilit\ `n prim\ fac\ ca fiind de natur\ electric\, un scurtcircuit electric la un conductor defect sau neizolat corespunz\tor a produs aprinderea maselor plastice din blocul motor al autocarului”, a declarat plutonierul Marius Rus, purt\tor de cuv=nt al Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ Bistri]a. Poli]i[tii de la Sec]ia 2 rural\ din localitatea Prundu B=rg\ului au demarat la r=ndul lor o anchet\ pentru a se stabili cu exactitate cauza producerii acestui dramatic eveniment. De men]ionat c\ circula]ia pe DN17, `n zona `n care s-a produs evenimentul a fost blocat\ timp de peste trei ore.
N oamenii mergeau `n Germania la cules de sparanghel [i aveau `n bagaje doar haine [i m=ncare, inclusiv cartofi
Patronul SC OPTIM TRANS Suceava, Dan {tirbu a plecat spre Bistri]a de `ndat\ ce a aflat despre eveniment pentru a afla exact ce s-a `nt=mplat. “Autocarul nu avea nimic. Cu o zi `nainte i s-a f\cut revizia tehnic\ la RAR [i totul a fost `n regul\”, a explicat patronul {tirbu, care a ar\tat c\ ma[ina ars\ era un autocar etajat de fabrica]ie belgian\, marca Van Hool fabricat `n anul 1999. El consider\ c\ ceea ce au apreciat pompierii ca fiind cauz\ a incendiului – defec]iunea la instala]ia electric\, nu st\ `n picioare. “De unde s\ [tie ei de unde a pornit focul? C=nd au ajuns, ma[ina era ars\ toat\” arat\ proprietarul autocarului care nu era asigurat CASCO astfel `nc=t pierderea pentru firma OPTIM TRANS este [i mai mare. “Dac\ autocarul este mai vechi de 10 ani nimeni nu `l mai asigur\ CASCO. A[a scrie `n lege. Dac\ ar fi fost asigurat, era `n avantajul meu” a spus Dan {tirbu. El a ar\tat c\ la un moment dat, [oferul a v\zut fum `n spatele autocarului. A tras pe dreapta, a cobor=t cu extinctoarele iar c=nd a deschis capota motorului, fl\c\rile au izbucnit cu at=ta violen]\ `nc=t nu a putut face altceva dec=t s\ cear\ pasagerilor s\ coboare c=t mai rapid din autocar [i s\ `ncerce s\ salveze c=t mai mult cu putin]\ din bagaje. C=t prive[te bagajele care au ars, Dan {tirbu a explicat c\ nu aveau mare valoare. “Erau doar haine [i alimente, inclusiv cartofi lua]i de acas\. Oamenii mergeau s\ lucreze `n agricultur\ `n Germania, la cules sparanghel. Ce averi puteau s\ aib\ cu ei?” s-a `ntrebat proprietarul autocarului distrus de fl\c\ri. Pasagerii – b\rba]i [i femei din comuna Berchi[e[ti [i din localit\]ile din zon\ au fost `mbarca]i mar]i dup\ amiaz\ chiar din Berchi[e[ti, localitate din care provenea intermediarul cu care patronul de la OPTIM TRANS a pus la cale acest transport interna]ional de persoane. “Noi a trebuit s\ asigur\m doar transportul”, a mai spus Dan {tirbu care a dat asigur\ri c\ to]i pasagerii au fost `mbarca]i ieri `ntr-un alt autocar, continu=ndu-[i c\l\toria spre Germania, `n contul pl\]ii deja f\cute c\tre OPTIM TRANS. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Tânăr din Bosanci, prins la Marginea cu 444 de petarde și artificii

 Joi, 8 decembrie, polițiștii au desfășurat activități specifice pe linia identificării persoanelor care comercializează produse …

No comments

  1. a ars din cauza instalatiei electrice