Sunday , December 4 2022

8.774 de copii suceveni, abandonati de parintii plecati `n strainatate

Cei mai mul]i copii l\sa]i singuri acas\ sunt la Zvori[tea (303 de cazuri), Vere[ti (295 de cazuri), Fr\t\u]ii Noi (279 de cazuri), Baia (272 cazuri) [i Marginea ( 239 de cazuri)
Criza economic\ [i condi]iile slabe de trai din ]ar\ au determinat mul]i p\rin]i s\ se despart\ de proprii lor copii [i s\ plece `n str\in\tate, sper=nd c\ la `ntoarcerea acas\ le vor putea oferi condi]ii mai bune. ~n urma plec\rii acestora, numero[i copii din jude] au r\mas `n grija rudelor, a centrelor de plasament sau `n cel mai bun caz cu unul dintre p\rin]i. Astfel, o statistic\ de la Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului (DGASPC) Suceava, din decembrie 2011, arat\ c\ num\rul copiilor care se afl\ `n `ngrijirea rudelor p=n\ la gradul patru, f\r\ m\sur\ de protec]ie, a ajuns p=n\ la 8774. Din ace[tia, 2273 de copii au am=ndoi p\rin]ii pleca]i `n str\in\tate, 5381 au doar un singur p\rinte plecat, iar 670 de copii au un p\rinte unic, sus]in\tor al familiei monoparentale, care pentru a le putea oferi condi]ii mai bune de trai au ales s\ caute un loc de munc\ `nafara ]\rii. Copiii afla]i cu m\sur\ de protec]ie sunt `ntr-un num\r mai mic, `n cele [apte centre de plasament publice sau private afl=ndu-se 13 copii sub `ngijirea asisten]ilor maternali profesioni[ti, 21 locuiesc cu rudele p=n\ la gradul patru, iar 5 figureaz\ ca fiind `n grija altor persoane sau alte familii. Potrivit spuselor Livianei Enea, purt\torul de cuv=nt al DGASPC Suceava, copiii l\sa]i acas\ `n grija altor persoane au v=rste cuprinse `ntre c=teva luni [i 17 ani. Localit\]ile unde s-a `nregistrat un num\r mare al p\rin]ilor care au plecat `n str\in\tate sunt Zvori[tea (303 de cazuri), Vere[ti (295 de cazuri), Fr\t\u]ii Noi (279 de cazuri), Baia (272 cazuri) [i Marginea ( 239 de cazuri). Psihologii atrag aten]ia p\rin]ilor `n ceea ce prive[te abandonarea copiilor, ace[tia, odat\ p\r\si]i au sentimentul de a nu fi fost dori]i, intervine sentimentul de insecuritate, sc\derea stimei de sine, perturbarea conceptului de de identitate personal\, de cele mai multe ori apar=nd tulbur\ri precum depresia, atacurile de panic\, tulbur\ri de limbaj, de comportament, generate de incapacitatea de adaptare la un mediu nou. (Georgiana GROZA)

Vezi si

Foresta a încheiat anul cu o remiză la Bacău

Foresta a încheiat anul cu o remiză, scor 1-1, înregistrată sâmbătă, pe terenul celei de-a …

No comments

  1. poporul roman trebuie sa se multumeasca cu eticheta de sclavi!! asa am fost de 2000 de ani. ce i asa de greu de inteles??