Tuesday , May 11 2021

78,72%, procentul de promovabilitate la titularizare, după contestaţii

inspectorat

In urma reevaluării lucrărilor, numărul notelor sub 5 a scăzut de la 173 la 164, al notelor cuprinse între 5,00 şi 6,99, de la 265 la 254. In schimb, numărul notelor mai mari de 7 a crescut de la 333 la 353. In zilele de 9,12 şI 14 august, candidaţii admişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vor fi repartizaţi pe posturi 

In cursul zilei de ieri au fost afişate rezultatele finale la concursul de titularizare, care le asigură profesorilor un post în sistemul de învăţământ preuniversitar. In urma reevaluării lucrărilor, numărul notelor sub 5 a scăzut, de la 173 la 164. Si numărul notelor cuprinse între 5,00 şI 6,99 a scăzut, de la 265 la 254. In schimb, numărul notelor mai mari de 7 a crescut de la 333, înainte de contestaţii, la 353, după soluţionarea contestaţiilor. Astfel, procentul de promovabilitate, după afişarea rezultatelor finale, a crescut de la 77,56% la 78,72%. Reamintim că din cele 779 de lucrări trimise către evaluare, 8 lucrări au fost anulate deoarece au ridicat suspiciuni în rândul corectorilor. Articolul 79 din O.M. 6.239/2012, prevede că « înscrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distincte pe foile tipizate destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor ». « Din cele 772 de lucrări evaluate, două lucrări au fost notate cu 10 la disciplinele istorie şi limba şi literatura română. De asemenea, alte 3 lucrări au fost evaluate cu 9,90 la limba şi literatura română, educaţie muzicală şi psihopedagogie specială”, a declarat Cristina Teodorovici, inspector şcolar general adjunct în cadrul ISJ Suceava. Din totalul de lucrări evaluate, înainte de contestaţii, 333 de lucrări au primit note peste 7; 265 de lucrări au fost evaluate cu note între 5,00-6,99. Un număr de 173 de candidaţi, (22,43%) nu au promovat examenul de titularizare. Dascălii suceveni au depus 128 de contestaţii. Dintre acestea, cele mai multe au fost la învăţători (10 contestaţii), educaţie fizică (17 contestaţii), la limba şi literatura română (14 contestaţii).
Candidaţii care au participat pe data de 30 iulie la concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi au fost admişi, vor fi repartizaţi în zilele de 9,12 şi 14 august. Repartizarea candidaţilor pe posturile pe perioadă nedeterminată va avea loc la nivelul centrelor de concurs în zilele de 9 şi 12 august, iar pe 14 august se va desfăşura repartiţia pentru angajare pe perioadă determinată.
Anul acesta, în judeţul Suceava au fost scoase la concurs 133 de posturi titularizabile, cu viabilitate mai mult de 4 ani şi 527 de posturi, netitularizabile, cu viabilitate sub 4 ani. (Georgiana GROZA)

Vezi si

Anunț începere proiect finanțat prin Măsura 2 „ Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru societatea SC LUBEST SRL

10.05.2021   Anunț începere proiect finanțat prin Măsura 2 „ Granturi pentru capital de lucru …