Saturday , December 3 2022

78 de concediaţi de la Finanţele sucevene bat pe 30 de posturi vacante

finante

Cei 78 de angajaţi ce au primit preaviz dar doresc să rămână în sistemul fiscal sucevean vor trebui să candideze pentru 30 de posturi într-un regim restrictiv. Inclusiv funcţia deţinută de fostul şef al DGFP, Petrică Ropotă, numit interimar şef al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, este scoasă la concurs

La nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava au fost publicate posturile vacante rezultate în urma reorganizării ANAF. La începutul acestei săptămâni au fost puse pe birourile a 78 de angajaţi din fosta Direcţie Generale a Finanţelor Publice preavize de concediere. Mulţi dintre angajaţi au făcut crize de nervi iar o funcţionară a dorit chiar să îşi pună capăt zilelor, înghiţind cam 100 de pastile. Din fericire, femeia a reuşit să fie readusă la viaţă de medicii de la Spitalul Judeţean. In ciuda garanţiilor că pentru cei care vor fi disponibilizaţi există locuri de muncă în alte compartimente ale structurilor financiar – fiscale, a fost făcut public faptul că la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava vor fi scoase la ocncurs un număr de 30 de posturi, după cum urmează: şef administraţie – funcţie deţinută acum cu delegaţie de fostul director al DGFP Suceava, Petrică Ropotă, la compartimentul procedură insolvenţă şi lichidări, la Serviciul de Tehnologia Informaţiei este scos la concurs postul de şef serviciu, la fel urmând să fie scos la concurs postul de şef birou administrare baze de date. Cinci secretar – dactilograve vor putea fi angajate prin concurs la compartimentul de comunicare şi servicii interne, un şef administraţie adjunct colectare, doi inspectori şi un consilier superior la compartimentul monitorizare a veniturilor bugetare, cinci posturi la compartimentul evitarea bunei impuneri şi acorduri fiscale internaţionale, din care trei cu statutul de şef administraţie adjunct – pe inspecţie fiscală, inspecţie fiscală contribuabili mijlocii şi colectare contribuabili mijlocii dar şi cea de-a patra, de trezorier şef. Mai sunt scoase la concurs un post de inspector şi un altul de referend la biroul contabilitate a Trezoreriei statului, şase posturi de inspectori, consilieri şi experţi inclusiv un şef de serviciu la decontări, un consilier superior la compartimentul casierie, tezaur, vânzare şi gestiune a titlurilor de stat , un consilier şi un inspector la biroul sinteză şi asistenţă a elaborării şi execuţiei bugetelor locale.
Condiţiile pentru participarea la concursurile pentru ocuparea posturilor vacantate în urma restructurării sistemului fiscal naţional nu au darul de a încuraja pe pe funcţionarii publici suceveni care şi-au pierdut slujbele. Astfel, pentru participarea la concurs, opţiunea se poate face pentru o singură funcţie publică vacantă, cu posibilitatea modificării opţiunii o singură dată, în termenul prevăzut în actul administraţiv individual (preavizul, n.r.), cu respectarea categoriei, clasei şi, după caz, a gradului profesional al funcţionarului public, a pregătirii profesionale cu îndeplinirea criteriilor specifice. Funcţionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcţii vacante de nivel inferior. Pentru numirea în noile funcţii publice din activitatea de inspecţie fiscală este necesar ca persoanele care îşi exprimă opţiunea să fi desfăşurat activitate în domeniul inspecţiei fiscale/economico financiare, colectori, administrari venituri, contabilitate. Pentru numirea în noile funcţii publice din activitatea de trezorerie şi contabilitate publică, este necesar ca persoanele care îşi exprimă opţiunea să fi desfăşurat activităţi în domeniul trezoreriei şi contabilităţii publice şi să deţină cunoştinţe în folosirea programelor informatice utilizate în cadrul trezoreriei statului.
Acestea sunt cerinţele pentru cei care doresc să rămână în sistemul fiscal, după modificările puse în practică de la începutul lunii, prin care s-a dispus regionalizarea activităţii financiar fiscale prin constituirea unor direcţii regionale a finanţelor publice şi desfiinţarea direcţiilor generale judeţene precum şi a unor agenţii regionale antifraudă, unde au fost reunite direcţiile judeţene bancare şi reprezentanţele Gărzii Financiare. Dacă în această din urmă structură lucrurile nu au fost încă clarificate, la Finanţe, 78 de angajaţi au primit preavize, urând ca, dacă doresc să îşi desfăşoare activitatea în continuare în sistem să se lupte pentru cele 30 de locuri puse la dispoziţie de nou înfiinţata Administraţie Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava. (Neculai ROSCA)

Vezi si

Amendă de 2.000 de lei pentru un șofer din Straja prins transportând lemn fără acte în valoare de 335 de lei

Joi, 1 decembrie, în jurul orei 15:45,  pe DJ 209G, pe raza comunei Brodina,polițiștii au …