Monday , December 4 2023

70% dintre profesorii suceveni intra azi in greva generala

procentul este valabil at=t în cazul Sindicatului Jude]ean Înv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava, c=t [i al Uniunii Jude]ene a Sindicatelor “Pro Educa]ia” FEn Suceava excep]ie face doar Sindicatul “Bucovina” R\d\u]i, ai c\rui membri se vor afla în greva japoneza în intervalul orar 11.00-13.00 în municipiul Suceava doar elevii colegiilor “Petru Rare[“, “Mihai Eminescu” [i “Spiru Haret” au fost chema]i azi la [coala asumarea r\spunderii Guvernului pe Legea Educa]iei va avea loc azi, la ora 10.00, în [edin]a Camerelor reunite ale Parlamentului, motiv pentru care profesorii intra în greva general\

Sindicali[tii suceveni au anun]at ca azi va fi greva generala în marea majoritate a unit\]ilor [colare din jude], deoarece 70% dintre angaja]ii din înv\]\m=nt [i-au anun]at participarea. Procentul este valabil at=t în cazul Sindicatului Jude]ean Înv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava, c=t [i al Uniunii Jude]ene a Sindicatelor “Pro Educa]ia” FE Suceava. Excep]ie face doar Sindicatul “Bucovina” R\d\u]i, ai c\rui membri se vor afla în greva japoneza în intervalul orar 11.00-13.00.
În municipiul Suceava doar elevii colegiilor “Petru Rare[“, “Mihai Eminescu” [i “Spiru Haret” au fost chema]i azi la [coal\. În cazul Colegiului “Petru Rare[“ profesorii nu [i-au dat acceptul pentru declan[area protestului, pe c=nd în cadrul celorlalte doua colegii exista c=te doua grupe sindicale, unele refuz=nd greva, astfel ca elevii au fost chema]i la [coala [i vor face doar orele la care predau profesorii respectivi. Ceilal]i dasc\li care sus]in greva generala vor fi prezen]i în [coal\, la ore, însa doar vor supraveghea elevii, nu vor ]ine ore.
“Circa 70% dintre profesori intra m=ine (azi, n.red.) în greva general\. Inspectoratul {colar a trimis o scrisoare în [coli foarte agresiva asupra oamenilor pentru a spune exact ce categorie de profesori intra în greva [i c=]i elevi au de suferit de pe urma grevei generale. Este o situa]ie foarte grea pentru profesori, c=nd se fac presiuni asupra lor în ce prive[te greva general\. Cei de la <Petru Rare[> nu vor sa faca grev\, iar la liceele <Mihai Eminescu> [i <Spiru Haret> sunt doua grupe sindicale. Grupa noastra nu poate sa faca greva generala pentru ca elevii au fost chema]i la ore de ceilal]i profesori care nu protesteaz\, astfel ca ei doar îi vor supraveghea, nu vor ]ine orele”, a declarat Constantin Cernica, liderul Sindicatului Jude]ean Înv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava, care num\ra peste 8.500 de membri. Acesta a ad\ugat ca nu are semnale din jude] ca ar mai fi alte probleme legate de protestul de azi.
Memebrii Uniunii Jude]ene a Sindicatelor “Pro Educa]ia” FEn Suceava s-au împ\r]it [i ei în doua tabere, astfel ca 70% dintre ei declan[eaza azi greva generala în [coli, iar ceilal]i se vor prezenta la ore, potrivit liderului lor, Traian P\dure].
Asumarea r\spunderii Guvernului pe Legea Educa]iei va avea loc azi, la ora 10.00, în [edin]a Camerelor reunite ale Parlamentului, motiv pentru care profesorii intra în greva general\. Guvernul a decis, în [edin]a de mar]i, sa î[i angajeze r\spunderea în Parlament pentru Legea Educa]iei, iar miercuri a depus proiectul la Parlament. Premierul Emil Boc a precizat ca Executivul va promova forma legii adoptata de Camera Deputa]ilor, dar ca î[i manifesta disponibilitatea de a analiza toate amendamentele depuse de c\tre parlamentari. (Oana PAULIUC)

Vezi si

O bătrână de 82 de ani a murit într-un incendiu izbucnit într-o casă din Drăgușeni

Duminică, în jurul orei 13.30, a afost anunțată izbucnirea unui incendiu la o casă din …