Sunday , February 5 2023

7.244 locuri în clasa pregătitoare, disponibile la nivelul județului Suceava

La nivelul municipiului Suceava, patru din cele 13 unități școlare ce organizează învățământ primar au propus în oferta de școlarizare un număr de câte cinci clase, și anume școlile gimnaziale ”Ion Creangă”, ”Miron Costin”, nr. 10 și nr. 3. Școala Gimnazială nr. 1 și-a propus realizarea a patru clase pregătitoare, iar școlile nr. 4 și nr. 8 câte trei clase, în timp ce Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu”, Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială ”Grigore Ghica Voievod” și Școala Gimnazială ”Jean Bart” intenționează să atragă elevi pentru formarea a câte două clase pregătitoare fiecare. Școala Gimnazială nr. 6 și Liceul cu Program Sportiv au câte o singură clasă pregătitoare în ofertele de școlarizare, cu o capacitate de 22 de locuri.

Și în acest an IȘJ Suceava va pune la dispoziția părinților care au nelămuriri sau întrebări legate de înscriere sau circumscripții școlare o linie TelVerde – 0800816230, care va fi disponibilă începând cu data de 29 martie.

Planul de școlarizare la clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2021-2022, a fost publicat de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava și cuprinde numărul de clase și efectivele de elevi propuse de fiecare unitate de învățământ primar în parte. Pentru înscrierea în învățământul primar au fost aprobate 370,93 clase, cu o capacitate totală de 7.244 locuri, oferta fiind mai bogată în acest an cu 125 de locuri. Pe site-ul instituției sunt puse la dispoziția părinților toate informațiile cu privire la înscrierea copiilor în învățământul primar, și anume circumscripțiile școlare, metodologia și calendarul de înscriere și numărul de locuri disponibile în fiecare unitate școlară.

Oferta educațională a unităților de învățământ din județ cuprinde clase cu o capacitate ce variază între 12 și 30 de locuri, cele mai multe având propuși 25-26 de elevi într-o formațiune de studiu. Potrivit Legii Educației Naționale, actualizată la finalul anului 2020, la învățământul primar clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22. Totuși, aceeași lege prevede că, la solicitarea unităților de învățământ, consiliul de administrație ale IȘJ poate aproba, în situații excepționale, depășirea efectivelor maxime stabilite de lege pentru clasele pregătitoare la care numărul solicitărilor de înscriere ale părinților proveniți din alte circumscripții școlare este mare.

La nivelul municipiului Suceava, patru din cele 13 unități școlare ce organizează învățământ primar au propus în oferta de școlarizare un număr de cinci clase, și anume școlile gimnaziale ”Ion Creangă”, ”Miron Costin”, nr. 10 și nr. 3. Totuși, niciuna din cele patru școli nu a prevăzut aceeași capacitate de locuri pentru cele cinci clase pregătitoare pe care intenționează să le formeze. Astfel, Școala Gimnazială nr. 10 a propus 130 de locuri, Școala Gimnazială ”Miron Costin” 125 de locuri, Școala Gimnazială ”Ion Creangă” 120 de locuri, iar Școala Gimnazială nr. 3 are în plan ocuparea a 110 locuri. De asemenea, Școala Gimnazială nr. 1 și-a propus realizarea a patru clase pregătitoare pentru anul școlar următor, iar școlile nr. 4 și nr. 8 câte trei clase, în timp ce Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu”, Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială ”Grigore Ghica Voievod” și Școala Gimnazială ”Jean Bart” intenționează să atragă elevi pentru formarea a câte două clase pregătitoare fiecare. Școala Gimnazială nr. 6 și Liceul cu Program Sportiv au câte o singură clasă pregătitoare în ofertele de școlarizare, cu o capacitate de 22 de locuri.

Părinții nu pot înscrie copiii la mai multe unități de învățământ

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată, urmând ca pe locurile libere, să fie înscriși și, ulterior, înmatriculați copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților. Potrivit metodologiei, în vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitățile de învățământ vor asigura inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Foarte important de precizat că aplicația informatică folosită de unitățile de învățământ nu permite înscrierea copiilor la mai multe școli. În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ au obligația de a asigura permanent informarea și consilierea părinților referitor la prevederile legii și ale prezentei metodologii în ceea ce privește înscrierea copiilor în învățământul primar. În acest scop, directorul unității de învățământ va desemna o persoană pentru a răspunde la solicitările părinților.

Și în acest an IȘJ Suceava va pune la dispoziția părinților care au nelămuriri sau întrebări legate de înscriere sau circumscripții școlare o linie TelVerde – 0800816230, care va fi disponibilă începând cu data de 29 martie, de luni până joi, în intervalul orar 8.00-16.30, și vineri, în intervalul orar 8.00 – 14.00.

Amintim că evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar se va realiza în perioada 22 martie-27 aprilie. Completarea și depunerea cererilor-tip de înscriere, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă de către părinți se va putea face online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, în perioada 29 martie-28 aprilie. Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere se va realiza în data de 20 mai. (Oana NUȚU)

Vezi si

Circulație în condiții de iarnă, fără probleme deosebite, pe drumurile naționale din județ. Recomandări ale polițiștilor pentru șoferi

Prefectura Suceava a informat, duminică dimineață, că Secția Drumuri Naționale Suceava a acționat cu utilajele …