Sunday , January 29 2023

61 de hotărâri adoptate de comisia de fond funciar a județului Suceava

Marți, 23 noiembrie, a avut loc ședința Comisiei județene de fond funciar și au fost adoptate 61 hotărâri ale comisiei județene. În ceea ce privește hotărârile adoptate, 8 au avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv validarea amplasamentului pentru o suprafață totală de 59,7026 ha teren cu vegetație forestieră ca urmare a cererilor formulate de un număr de 8 persoane fizice iar o hotărâre a invalidat propunerea unei comisii locale de fond funciar, adresată comisiei județene, prin care s-a propus validarea amplasamentului.

Alte 5 hotărâri au fost emise pentru 5 persoane fizice și a privit însușirea amplasamentului pentru o suprafață de 23,3812 ha teren cu vegetație forestieră propus spre validare de către o comisie locală, dat fiind incidența Deciziei CCR nr. 395/2017. Încă trei hotărâri au fost admis tot atâtea cereri privind propunerea de atribuire în proprietate de teren aferent locuințelor pentru un număr de 2 persoane juridice și o persoană fizică, pentru o suprafață totală de 6617,80 mp. 37 hotărâri emise au vizat fie modificări de titluri de proprietate sau, după caz, puneri în executare de hotărâri judecătorești. De asemenea, prin 2 hotărâri s-au invalidat propunerile comisiilor locale de atribuire teren aferent curți construcții, respectiv reconstituire drept de proprietate pentru teren agricol. Pentru două contestații formulate împotriva unor hotărâri a comisiilor locale, au fost emise un număr de 2 hotărâri. Trei hotărâri adoptate au vizat solicitări de modificare a unor hotărâri de comisie județeană, la propunerea unei comisii locale de fond funciar.

Cele 61 de hotărâri au fost adoptate în condițiile în care 81 lucrări au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței. Acestea au vizat informări ale membrilor comisiei județene pe probleme specifice și punctuale, propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră sau terenuri agricole, atribuirea de terenuri aferente locuințelor, validări de amplasamente, modificări sau, după caz, corectări titluri de proprietate, precum și emitere de duplicate ale unor titluri de proprietate. Toate lucrările au fost elaborate de către Biroul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și aplicarea apostilei din cadrul Instituției Prefectului-Județul Suceava de la ultima ședință care a avut loc în data de 31 august. pentru o suprafață 0,7653 ha teren cu vegetație forestieră.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse și 16 informări pe diverse teme specifice activității de fond funciar, precum și 2 solicitări privind emiterea de duplicat de titlu de proprietate. De asemenea au fost analizate un număr de 2 propuneri de validare a Anexei nr. 11 la HG nr. 401/2013 cu modificările și completările ulterioare, urmând a fi transmise la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava în vederea semnării anexei de către directorul acestei instituții, anterior aprobării acestora prin hotărâre și înaintare la ANRP. (D.P.)

Vezi si

Un tânăr din Câmpulung și unul din Rădăuți, prinși în toiul nopții drogați la volan

În ultimele zile polițiștii au acționat pe drumurile publice, pentru prevenirea monitorizarea și fluidizarea traficului …