Sunday , May 26 2024

600.000 de lei de la bugetul local pentru Catedrala „Nasterea Domnului”

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ inten]ioneaz\ ca [i `n cursul acestui an s\ dirijeze o serie de fonduri de la bugetul local pentru activit\]i de sprijinire a culturii [i cultelor. Una din priorit\]ile `n ce prive[te sus]inerea activit\]ilor religioase o constituie alocarea de fonduri pentru Catedrala „Na[terea Domnului”. Conform celor afirmate de primar, este vorba de 40% din fondurile destinate, anul acesta, pentru sus]inerea activit\]ilor ce ]in de cultur\ [i culte. Mai exact, o sum\ de 600.000 de lei va fi alocat\, `n cursul acestui an, Catedralei de la bugetul local al Sucevei, adic\ din cele 1,5 milioane de lei c=t reprezint\ fondurile destinate pentru cultur\ [i religie. Printre celelalte activit\]i culturale pe care Ion Lungu a spus c\ va `ncerca s\ le sus]in\ cu fonduri de la bugetul local se num\r\ activit\]i ale fanfarei ora[ului, Companiei teatrale Bucovina [i festivalul de art\ medieval\ `n condi]iile `n care anul acesta va fi organizat\ o edi]ie. (D.P.)

Vezi si

Candidații PNL pentru primăriile Vulturești, Dolhești, Horodniceni și Drăgoiești, lansați sâmbătă de Gheorghe Flutur și lideri liberali suceveni

Sâmbătă, Gheorghe Flutur, președintele PNL Suceava, a continuat maratonul de întâlniri cu alegătorii din județ, …