Wednesday , November 29 2023

60.000 euro pentru lucrari de termoficare la centrul de la Sasca Mica

Consilierii jude]eni sucevenei au votat, în [edin]a de vineri, un proiect de hot\r=re privind achizi]ia [i montarea a doua cazane de apa calda pentru Centrul de Recuperare [i Reabilitare Neuropsihiatrica (CRRN) Sasca Mic\. Valoarea totala a investi]iei este de 253.550 de lei, durata de realizare a investi]ii fiind de 45 zile. Cele doua cazane cu apa calda au putere termica de 930 Kw iar pe l=nga acestea se vor mai achizi]iona [i doua sisteme de automatizare cu cascadarea cazanelor, doua arz\toare CLU cu putere de 1250 Kw, patru supape de siguran]a [i 3 vase de expansiune de 700 l fiecare. Potrivit vicepre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, la CRRN Sasca Mica cazanele actuale de apa calda erau vechi din 1977 [i prezentau unele defec]iuni iar puterea termica a cazanelor nu putea satisface necesit\]ile de înc\lzire ale consumatorilor. (D.P.)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …