Saturday , March 2 2024

6.540 de suceveni sunt asteptati de luni la Primaria Burdujeni sa isi ridice ajutoarele de la Uniunea Europeana

N „Sper\m ca, `ncep=nd de luni, sucevenii care beneficiaz\ de aceste ajutoare s\ vin\ `n num\r c=t mai mare s\ [i le ridice, s\ nu se `nt=mple ca anul trecut, c=nd am fost nevoi]i s\ mergem la fiecare `n parte s\ le ducem”, a declarat primarul Ion Lungu
{i `n acest an Uniunea European\ vine `n sprijinul sucevenilor care au o situa]ie material\ precar\, oferindu-le ajutoare ce constau `n alimente.
Fa]\ de anii preceden]i `ns\, în acest an produsele alimentare pentru  persoanele cu venituri reduse sunt `ntr-o cantitate mai mare [i mai diversificate.
Sucevenii care beneficiaz\ de acest sprijin din partea Uniunii Europene sunt persoanele cu handicap, cele care primesc ajutor social, [omerii sau anumite categorii de pensionari, respectiv cei cu venituri mai mici de 400 de lei. În acest an, aceste categorii de persoane vor primi pe lâng\ f\in\ [i zah\r, a[a cum s-au obi[nuit în trecut, lapte praf, paste f\inoase, f\in\ de porumb [i biscui]i. Fiecare persoan\ din categoriile precizate anterior are dreptul la 14 kg f\in\ de gr=u, 1 kg de zah\r, 4 kg de m\lai, 3,6 kg de paste f\inoase, 1,3 kg biscui]i, 1,5 kg lapte praf.
Primarul Ion Lungu a spus c\ distribu]ia pentru municipiul Suceava se face prin Direc]ia de Asisten]\ Social\, de la sediul Prim\riei din Burdujeni, unde de altfel `ncep=nd cu data de luni, 30 august,  sucevenii sunt a[tepta]i s\ vin\ s\ `[i ridice produsele.
Num\rul persoanelor care prezint\ o situa]ie material\ precar\ [i pentru care aceste ajutoare semnific\ un sprijin substan]ial este de 6.540, c\rora li se vor distribui 186 tone alimente.
„Sper\m ca, `ncep=nd de luni, sucevenii care beneficiaz\ de aceste ajutoare s\ vin\ la Prim\ria Burdujeni `n num\r c=t mai mare s\ [i le ridice, pentru a nu p\]i ca anul trecut, c=nd am fost nevoi]i s\ mergem la fiecare `n parte s\ le ducem, pentru c\ nu s-au prezentat s\ [i le ridice.Pe de alt\ parte, din cauza c\ldurii alimentele ar putea s\ se strice, acestea afl=ndu-se [i `n cantit\]i foarte mari”.
Beneficiarii pentru a putea s\ ridice aceste ajutoare trebuie s\ se prezinte la Prim\ria Burdujeni cu actul de identitate, original [i copie [i cupon de pensie sau [omaj aferent lunii anterioare, `n original [i copie. (Iulia GU{|)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …