Saturday , March 25 2023

6.540 de suceveni sunt asteptati de luni la Primaria Burdujeni sa isi ridice ajutoarele de la Uniunea Europeana

N „Sper\m ca, `ncep=nd de luni, sucevenii care beneficiaz\ de aceste ajutoare s\ vin\ `n num\r c=t mai mare s\ [i le ridice, s\ nu se `nt=mple ca anul trecut, c=nd am fost nevoi]i s\ mergem la fiecare `n parte s\ le ducem”, a declarat primarul Ion Lungu
{i `n acest an Uniunea European\ vine `n sprijinul sucevenilor care au o situa]ie material\ precar\, oferindu-le ajutoare ce constau `n alimente.
Fa]\ de anii preceden]i `ns\, în acest an produsele alimentare pentru  persoanele cu venituri reduse sunt `ntr-o cantitate mai mare [i mai diversificate.
Sucevenii care beneficiaz\ de acest sprijin din partea Uniunii Europene sunt persoanele cu handicap, cele care primesc ajutor social, [omerii sau anumite categorii de pensionari, respectiv cei cu venituri mai mici de 400 de lei. În acest an, aceste categorii de persoane vor primi pe lâng\ f\in\ [i zah\r, a[a cum s-au obi[nuit în trecut, lapte praf, paste f\inoase, f\in\ de porumb [i biscui]i. Fiecare persoan\ din categoriile precizate anterior are dreptul la 14 kg f\in\ de gr=u, 1 kg de zah\r, 4 kg de m\lai, 3,6 kg de paste f\inoase, 1,3 kg biscui]i, 1,5 kg lapte praf.
Primarul Ion Lungu a spus c\ distribu]ia pentru municipiul Suceava se face prin Direc]ia de Asisten]\ Social\, de la sediul Prim\riei din Burdujeni, unde de altfel `ncep=nd cu data de luni, 30 august,  sucevenii sunt a[tepta]i s\ vin\ s\ `[i ridice produsele.
Num\rul persoanelor care prezint\ o situa]ie material\ precar\ [i pentru care aceste ajutoare semnific\ un sprijin substan]ial este de 6.540, c\rora li se vor distribui 186 tone alimente.
„Sper\m ca, `ncep=nd de luni, sucevenii care beneficiaz\ de aceste ajutoare s\ vin\ la Prim\ria Burdujeni `n num\r c=t mai mare s\ [i le ridice, pentru a nu p\]i ca anul trecut, c=nd am fost nevoi]i s\ mergem la fiecare `n parte s\ le ducem, pentru c\ nu s-au prezentat s\ [i le ridice.Pe de alt\ parte, din cauza c\ldurii alimentele ar putea s\ se strice, acestea afl=ndu-se [i `n cantit\]i foarte mari”.
Beneficiarii pentru a putea s\ ridice aceste ajutoare trebuie s\ se prezinte la Prim\ria Burdujeni cu actul de identitate, original [i copie [i cupon de pensie sau [omaj aferent lunii anterioare, `n original [i copie. (Iulia GU{|)

Vezi si

TÂRGUL DE PAȘTI, în perioada 6 – 14 aprilie 2023, pe Esplanada din centrul Sucevei

Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural ”Bucovina”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, organizează în …