Tuesday , May 28 2024

54 de politisti suceveni cercetati anul trecut de Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava

N `n total, 147 de f\ptuitori au fost cerceta]i anul trecut de Serviciul Jude]ean Anticorup]ie, `ntocmindu-se 69 de dosare penale n dintre poli]i[tii cerceta]i de serviciul jude]ean al  Direc]iei Generale Anticorup]ie,  9 au func]ii de conducere, 45 de]in=nd func]ii de execu]ie n

Conform analizei realizate la nivelul Serviciului Jude]ean Anticorup]ie Suceava din cadrul Direc]iei Generale Anticorup]ie, structur\ constituit\ `n cadrul Ministerului Administra]iei [i Internelor, `n cursul anului care a trecut, un num\r de 147 de persoane, dintre care 54 de func]ionari ai Ministerului Administra]iei [i Internelor, au fost cercetate de lucr\torii Serviciului Jude]ean Anticorup]ie Suceava, 19 dintre acestea fiind puse sub învinuire.
Lucr\torii Serviciul Jude]ean Anticorup]ie Suceava, au f\cut cercet\ri anul trecut în 69 de dosare penale.
Din sesizare proprie, au fost înregistrate 52 dosare penale, toate acestea fiind solu]ionate, iar de la parchet au fost primite 12 dosare penale ce au fost de asemenea solu]ionate.
Au fost f\cute cercet\ri cu privire la 147 de persoane, dintre care 54 sunt func]ionari MAI, iar dintre ace[tia nou\ cu func]ii de conducere [i 45 cu func]ii de execu]ie.
Ca urmare a activit\]ilor procedurale derulate, au fost învinuite 19 persoane, din care opt lucr\tori din cadrul MAI.  De asemenea, a fost pus\ în mi[care ac]iunea penal\ fa]\ de 17 inculpa]i, din care cinci lucr\tori ai MAI, patru dintre ei fiind cerceta]i în stare de arest preventiv.
Lucr\torii Serviciului Jude]ean Anticorup]ie Suceava au mai realizat activit\]i de cercetare în 109 deleg\ri pentru punerea în executare a m\surilor dispuse de procurori, fiind remis materialul parchetelor în 99 dintre cazuri.
În urma activit\]ilor desf\[urate de c\tre lucr\torii Serviciului Jude]ean Anticorup]ie Suceava, parchetele au întocmit 13 rechizitorii.
Potrivit sursei citate, în urma unor denun]uri primite, lucr\torii SJA Suceava, sub coordonarea procurorilor, au realizat patru ac]iuni de prindere în flagrant pentru fapte de corup]ie.
Astfel, doi ofi]eri de la Poli]ia municipiului F\lticeni, unul dintre ace[tia fiind cercetat în stare de arest preventiv pentru fapte de corup]ie, au pretins [i primit 1.000 de euro, cazul fiind sesizat la linia telefonic\ gratuit\ a DGA.
De asemeneaun agent de la Postul de poli]ie Dorna Arini a fost cercetat în stare de arest preventiv pentru fapte de corup]ie, dup\ ce a pretins [i primit suma de 1.500 de lei, cazuri mediatizate de altfel la vremea respectiv\.
Pe parcursul anului 2010, la Serviciul Jude]ean Anticorup]ie Suceava au fost primite 53 de peti]ii, care au dus la ini]ierea a patru dosare penale iar alte 27 au fost `naintate spre solu]ionare institu]iilor competente. Prin linia telefonic\ gratuit\  a DGA – 0.800.806.806, au fost primite pe parcursul anului trecut  un num\r de 10 sesiz\ri care au fost preluate spre solu]ionare.
De re]inut c\ Serviciul Jude]ean Anticorup]ie Suceava din cadrul Direc]iei Generale Anticorup]ie este structura specializat\ a Ministerului Administra]iei [i Internelor cu atribu]ii de prevenire [i combatere a corup]iei `n r=ndul personalului din unit\]ile MAI din jude]. (N.R.)

Vezi si

Municipiul Suceava, conectat la Sistemul Informatic pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă

Cinci municipii reședință de județ au fost conectate la Sistemul Informatic pentru Emiterea Actelor de …

No comments

  1. de ce nu-si aduc aportul si la prinderea de alti infractori, nu-si justifica activitatea.