Friday , September 17 2021

48 de mistreti, vanati de opt vanatori spanioli

N v=n\toarea la mistre] de s\pt\m=na trecut\ a adus `n visteria Direc]iei Silvice Suceava 20.000 de euro

O prim\ evaluare a “marii v=n\tori de iarn\” la mistre]i, f\cut\ de [eful Biroului de V=n\toare din cadrul direc]iei Silvice Suceava, inginerul Cristian Tomniuc, eviden]iaz\ rezultate statistice favorabile pentru v=n\tori [i gestionarii fondurilor de v=n\toare, nefavorabile, desigur, pentru cei 48 de mistre]i `mpu[ca]i. Ac]iunea  s-a desf\[urat la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute `n complexul de v=n\toare Marginea  c=t [i `n fondurile libere de v=n\toare ale Direc]iei Silvice Suceava. Opt v=n\tori spanioli au fost `n acest an invita]i s\ `[i demonstreze talentele cinegetice, care s-au ales cu trofee ce vor fi a[ezate la loc de cinste `n colec]iile acetora.
Pe parcursul a dou\ zile au fost v=nate 35 de femele de mistre] [i tineret dar [i 13 impozan]i masculi.
~n urma ac]iunii de v=n\toare a intrat `n vistieria Direc]iei Silvice Suceava suma de 14.700 de euro, valoarea total\ a trofeelor adjudecate de v=n\torii din Peninsula Iberic\ [i a cheltuielilor adiacente.
La aceast\ sum\ se adaug\ valoarea c\rnii de v=nat, care se valorific\ de c\tre Direc]ia Silvic\ Suceava prin Centrul de Fructe Sadova. Este vorba despre o cantitate total\ de 2,5 tone de carne care `nseamn\ `nc\ 5000 de euro atra[i `n bugetul Direc]iei Silvice din aceast\ opera]iune de v=n\toare. (N.R.)

Vezi si

Cum îți asiguri un preț fix la electricitate timp de 12 luni pentru casa ta (P)

Anul acesta a venit cu schimbări importante pe piața de energie electrică, în contextul liberalizării  …