478 de profesori sunt evaluați în vederea admiterii în corpul de metodiști ai IŞJ Suceava

reportersite
29 septembrie 2020, 7:10

Inspectoratul Şcolar Județean (IŞJ) Suceava desfășoară în această perioadă selecția metodiștilor pentru anul școlar 2020-2021, pentru un număr de locuri stabilit la nivelul disciplinelor și aprobat în cadrul Consiliului de Administrație. Este vorba des­pre 462 de locuri, pentru care au fost validate dosarele a 478 de candidați din județul Suceava.

Cei mai mulți candidați sunt la învățământul primar, unde au fost admise 55 de dosare, urmat de disciplina limba română, cu 48 de candidați, apoi câte 35 de candidați la limba engleză și învățământ preșcolar și câte 27 de candidați la limba franceză și matematică. Ieri a început etapa interviurilor, care continuă și azi, candidații fiind programați pe ore, după discipline, iar acest tip de evaluare se realizează atât față în față, cât și online.

”Evaluarea candidaților în cadrul interviului va avea în vedere cunoașterea legislației referitoare la inspecția școlară și la domeniul formării continue, aspecte legate de proiectarea, conducerea, monitorizarea și evaluarea actului didactic, conduita profesională și morală, disponibilitate, implicare, abilități de bun comunicator, empatie”, precizează IŞJ Suceava.

La selecția pentru corpul de metodiști ai IŞJ Suceava au fost luate în considerare dosarele cadrelor didactice titulare, cu studii superioare, corespunzătoare, cel puțin gradul didactic II și calificativul anual ”foarte bine”, obținut în fiecare dintre ultimii 5 ani școlari. Printre criteriile selecției se mai numără experiența în activități didactice desfășurate în sistem ”blended learning sau online” în anul școlar 2019-2020, certificate de conducerea unității de învățământ, iar acumularea a 90 de credite profesio­nale transferabile în ultimii 5 ani constituie avantaj la departajarea candidaților care obțin punctaje egale.

Locurile disponibile la nivelul fiecărei discipline vor fi ocupate de către candidați în ordinea descrescătoare a punctajelor. (O. NUŢU)

secretarasite