Thursday , December 8 2022

37 de absolventi de liceu s-au `nscris la programul de meditatii gratuite organizat de USV

Orele de medita]ii gratuite organizate de USV au `nceput de ieri [i vor continua p=n\ la data de 26 august N cei 37 de elevi `nscri[i vor face c=te nou\ ore pe s\pt\m=n\ de matematic\ la nivelul M2 N sesiunea de `nscrieri se prelunge[te p=n\ vineri
37 de absolven]i ai ciclului liceal care nu au promovat sau nu s-au prezentat la examenul de bacalaureat din sesiunea din var\ s-au `nscris la programul de medita]ii gratuite la matematic\, program organizat de Universitatea “{tefan cel Mare” Suceava `n perioada 25 iulie- 26 august.
32 dintre ace[tia au optat pentru nivelul M2, iar cinci s-au `nscris pentru a fi medida]i conform nivelului de dificultate M1. Universitatea sucevean\ va ]ine sesiunile de medita]ii `n trei zile ale s\pt\m=nii, respectiv luni, miercuri [i vineri, `n intervalul 11:00- 14:00, `n amfiteatrul Dimitrie Leonida din corpul D.
“Cel mai probabil medida]iile vor urm\ri programa M2, ]in=nd cont c\ sunt mai mul]i absolven]ii care au optat pentru acest nivel. Cursurile vor fi sus]inute de patru cadre universitate de la Facult\]ile de Silvicultur\, Inginerie Electric\ [i {tiin]a Calculatoarelor, {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\ [i Inginerie mecanic\, Mecatronic\ [i Management. Cursurile de ast\zi au fost sus]inute de prof. Angela Paicu din cadrul Facult\]ii de Silvicultur\”, a precizat Mihai Dimian, director al Departamentului Comunicare [i Rela]ii Publice, conferen]iar dr. ing. `n cadrul Facult\]ii de Inginerie Electric\ [i {tiinta Calculatoarelor.
Pentru cei care au ratat `nscrierea `n cadrul programului de medita]ii gratuite, universitatea sucevean\ le ofer\ `nc\ o [ans\ de a lua parte la cursurile de matematic\, `ns\ doritorii trebuie s\ se `nscrie p=n\ la sf=r[itul acestei s\pt\m=ni. “P=n\ vineri, mai putem primi noi elevi la cursuri. ~ncep=nd din a doua s\pt\m=n\ volumul de materie este deja mult prea mare pentru a mai fi recuperat”, a mai specificat Mihai Dimian.
Pentru înscrierea la programul de medita]ii, absolven]ii trebuie s\ trimit\ o copie dup\ buletin, numele liceului [i al programului de studiu finalizat, cu precizarea nivelului de preg\tire la matematic\ (M1 sau M2). Toate actele vor fi depuse `n corpul E al USV, la biroul de Rela]ii Interna]ionale.(Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …