Sunday , June 20 2021

356 de gradații de merit disponibile pentru personalul din învățământul sucevean

Pentru personalul didactic de predare, conducere, îndrumare și control sunt disponibile 322 de gradații, în timp ce la categoria personal didactic auxiliar au fost alocate 34 de gradații. Punctajul minim pe care trebuie să îl întrunească un candidat pentru acordarea gradației de merit, indiferent de categoria de personal din care face parte, este de 75 de puncte. Pentru acordarea gradației de merit, inspectoratul școlar evaluează activitatea candidaților înscriși, susținută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020  

Concursul pentru obținerea gradației de merit pentru personalul din învățământ începe azi, cu etapa depunerii dosarelor întocmite de candidați, la conducerea unității/instituției de învățământ în care sunt titulari/detașați/angajați la data depunerii dosarului. Documentele pot fi depuse până în data de 21 mai. Inspectoratul Şcolar Județean (IŞJ) Suceava a publicat numărul gradațiilor de merit repartizate pe categorii de personal și discipline, pentru sesiunea 2021. Pentru personalul didactic de predare, conducere, îndrumare și control sunt disponibile 322 de gradații, în timp ce la categoria personal didactic auxiliar au fost alocate 34 de gradații. Punctajul minim pe care trebuie să îl întrunească un candidat pentru acordarea gradației de merit, indiferent de categoria de personal din care face parte, este de 75 de puncte.

Potrivit informațiilor publicate de inspectorat, cel mai mare număr de gradații au fost repartizate profesorilor din învățământul primar, și anume 50, apoi profesorilor din învățământul preprimar, fiind disponibile 37 de astfel de distincții. Pentru personalul cu funcții de conducere, îndrumare și control au fost repartizate 30 de gradații, pentru profesorii de matematică 22, la limba română și limba engleză câte 20 de gradații, la educație fizică 17 și la disciplinele tehnice 15 gradații. La polul opus, disciplinele cu foarte puține gradații disponibile sunt limba ucraineană, cu o singură gradație scoasă la concurs, cultură civică și consilieri școlari, cu câte 2 gradații, în timp ce la educație tehnologică și Palatul și cluburi ale copiilor au fost repartizate câte 3 gradații.

La categoria de personal auxiliar, cele mai multe șanse de a obține acest stimulent financiar le au secretarele, fiind repartizate 14 gradații, și administratorii financiari, care au la dispoziție 12 locuri.

La concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 5 ani, cu calificativul ”Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată și care a dovedit performanțe deosebite în activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor; inovarea didactică în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor prin utilizarea tehnologiei și a internetului sau a altor modalități alternative de educație, în pregătirea elevilor distinși la competițiile școlare recunoscute de Ministerul Educației/inspectoratele școlare județene; prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, în integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale și/sau tulburări de învățare în învățământul de masă, în progresele școlare ale elevilor în risc de abandon școlar, în inițierea și managementul unor proiecte școlare care au condus la consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune. Personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat eligibil pentru acordarea gradației de merit trebuie să fie angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 5 ani, cu performanțe în activitate, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020, și calificativul ”Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată.

Pentru acordarea gradației de merit, inspectoratul școlar evaluează activitatea candidaților înscriși, inclusă în fișa de (auto)evaluare, susținută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020.

Documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv trebuie depuse la secretariatul IŞJ Suceava între 24-28 mai. În data de 15 iunie va fi aprobată și afișată lista cuprinzând punctajele acordate candidaților în urma evaluării de către consiliul de administrație al IŞJ. (Oana NUȚU)

Vezi si

30 de zile de arest pentru un individ care, beat și fără permis, a furat o mașină și a făcut un accident

Joi, 17 iunie, la ora 10.20 Poliţia Fălticeni a fost sesizată de către R. Viorica, …