Wednesday , July 6 2022

3,5 milioane de euro de la Guvern pentru primariile sucevene

N Guvernul a alocat, la nivel na]ional, 90 de milioane de euro prim\riilor `n vederea finan]\rii unor lucr\ri `ncepute la infrastructur\ [i re]ele de utilit\]i, precum [i la baze sportive n conform vicepre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, fondurile alocate de Guvern sunt, în special, pentru prim\riile care se confrunt\ cu probleme nesolu]ionate în urma inunda]iilor care au afectat infrastructura

Peste 3,5 milioane de euro au fost alocate, recent, de Guvernul Rom=niei mai multor prim\rii din jude]ul Suceava `n vederea derul\rii unor lucr\ri `ncepute [i neterminate, de regul\ la obiective de infrastructur\ [i de utilit\]i, dar [i baze sportive. Este vorba despre 12,6 milioane de lei alocate de Guvern pentru 19 localit\]i `n vedere continu\rii unor lucr\ri mai vechi pentru sta]ii de epurare, re]ele de ap\ [i de canalizare, drumrui [i poduri la care se adaug\ `nc\ aproape 2,4 milioane de lei pentru 14 localit\]i ce deruleaz\ investi]ii cu privire la baze sportive. Din cele 19 localit\]i unde se vor finan]a lucr\ri de infrastructur\ [i de utilit\]i, cea mai mare sum\ este alocat\ pentru Moldovi]a, prim\ria beneficiind de nu mai pu]in de 2,15 milioane de lei pentru construirea de poduri, `n top urm=nd comuna Zvori[tea ce va beneficia de 1,88 milioane de lei pentru canalizare [i sta]ie de epurare, pe locul trei situ=ndu-se comuna Horodniceni cu 1,37 de milioane de lei pentru poduri [i pode]e. Celelalte 16 localit\]i beneficiare de fonduri sunt: comuna Arbore, municipiul C=mpulung Moldovenesc, comunele Co[na, Dorne[ti, Dr\gu[eni, Fr\t\u]ii Noi, Fundu Moldovei, ora[ul Gura Humorului, comunele M\n\stirea Humorului, Marginea, Panaci, Pojor=ta, Preute[ti, R=[ca, Stulpicani [i Sucevi]a. ~n ceea ce prive[te sus]inerea investi]iilor `n infrastructura sportiv\ din mediul rural, Guvernul a alocat fonduri pentru urm\toarele comune din jude]: Bosanci, Calafinde[ti, Ciprian Porumbescu, Dorna Candrenilor, Dr\gu[eni, Fr\t\u]ii Noi, M\lini, Poiana Stampei, Putna, {cheia, Todire[ti [i Ulma. De asemenea, fonduri au primit [i fostele comune, transformate de c=]iva ani `n ora[e, Bro[teni [i Dolhasca.
Guvernul a alocat prim\riilor fonduri totale de 386 milioane lei (circa 90 milioane euro) pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii [i a unor baze sportive `n mediul rural. Fondurile sunt asigurate din sume defalcate din taxa pe valoarea ad\ugat\, pentru acoperirea cheltuielilor de execu]ie a lucr\rilor de investi]ii prev\zute `n cererile de finan]are „declarate eligibile”, se arat\ `n hot\r=rea aprobat\ de Guvern. Din suma total\, 259,3 milioane lei au fost distribuite pentru lucr\ri de infrastructur\, iar 126,6 milioane lei au fost acordate pentru construc]ii de baze sportive.
Vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, a declarat, luni, c\ sumele alocate de Guvern pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii [i a unor baze sportive în mediul rural au fost distribuite echitabil.
Ilie a spus c\ zece din cele 19 localit\]i sucevene care au primit fonduri din partea Guvernului sunt conduse de primari PDL, iar celelalte nou\ au primari din alte partide.
“Noi avem în jude] 60 la sut\ din primari [i aproximativ 60 la sut\ din fonduri au fost alocate unor prim\rii cu primari PDL. Nu se poate spune c\ fondurile au fost alocate cu preponderen]\ celor din PDL”, a spus Ilie.
El a subliniat c\ pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a f\cut demersuri la Guvern pentru alocarea de fonduri în special pentru prim\riile din jude] care au nevoie de urgen]\ de bani, indiferent de culoarea politic\ a primarului respectiv.
“Aceast\ promisiune a fost f\cut\ de pre[edintele CJ în plenul Consiliului Jude]ean [i se ]ine de cuvânt”, a spus Ilie.
El a ar\tat c\ fondurile alocate de Guvern sunt, în special, pentru prim\riile care se confrunt\ cu probleme nesolu]ionate în urma inunda]iilor care au afectat infrastructura.
Conform Mediafax, cele mai multe fonduri pentru lucr\ri de infrastructur\ au fost alocate jude]elor Suceava (12,6 milioane lei), Mure[ (16,4 milioane lei), D=mbovi]a (10,7 milioane lei), Gala]i (10,2 milioane lei), Covasna (10 milioane lei), Maramure[ (10 milioane lei), Timi[ (9,7 milioane lei), Harghita (9,49 milioane lei), Dolj (8,7 milioane lei), C\l\ra[i (8,7 milioane lei), Cara[-Severin (8,3 milioane lei), Alba (8,29 milioane lei). Pe lista jude]elor care au primit cei mai pu]ini bani pentru infrastructur\ se afl\ Arge[ (3,3 milioane lei), Bra[ov (3,2 milioane lei), Bac\u (3,1 milioane lei), Neam] (3 milioane lei), Ia[i (2,8 milioane lei), Br\ila (1,6 milioane lei), Sibiu (1,6 milioane lei), Giurgiu (578.000 lei).
~n privin]a finan]\rii pentru construc]ia de s\li de sport, cele mai multe fonduri au fost alocate jude]elor Arge[ (6,1 milioane lei), Tulcea (5,7 milioane lei), Teleorman (5,2 milioane lei), Bihor (5 milioane lei), Bistri]a-N\s\ud (5 milioane lei), V=lcea (5 milioane lei), iar cei mai pu]ini bani au revenit jude]elor Arad (1,4 milioane lei), Alba (1,7 milioane lei), Br\ila (1,7 milioane lei), C\l\ra[i (1,7 milioane lei), Hunedoara (1,6 milioane lei), Timi[ (1,2 milioane lei), Constan]a (un milion lei), Cara[-Severin (971.000 lei), Buz\u (940.000 lei), Gala]i (700.000 lei). (Dan PRICOPE)

Vezi si

Caniculă și furtuni. Noi alerte meteo COD GALBEN care vizează județul Suceava

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți 3 atenționări Cod galben: de caniculă în cea …