Monday , February 6 2023

342 de cadre didactice din județul Suceava s-au înscris la examenul de Definitivat 2022

Si în acest an, cei mai mulți candidați la Definitivat provin din rândul învățătoarelor și educatoarelor, dar sunt și mulți profesori de educație fizică, matematică, limba română și limba engleză înscriși n examenul de definitivare în învățământul preuniversitar poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.

Peste 300 de cadre didactice din județul Suceava s-au înscris la examenul național de definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, care va avea loc în 20 iulie 2022. Inspectoratul Şcolar Județean Suceava a validat 342 de dosare de înscriere și a realizat planificarea celor două inspecții de specialitate, câte una în fiecare semestru, pe care trebuie să le susțină toți candidații. După această etapă, va avea loc și evaluarea portofoliului profesional al candidatului.

și în acest an, cei mai mulți candidați la Definitivat provin din rândul învățătoarelor și educatoarelor, dar sunt și mulți profesori de educație fizică, matematică, limba română și limba engleză înscriși.

Concursul de definitivare în învățământ reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Cadrele didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care promovează examenul de definitivare în învățământ pot primi continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de administrație din unitatea de învățământ respectivă, în condițiile legii. Cei care nu promovează examenul de Definitivat pot fi angajate în sistemul de învățământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

Nota obținută la examenul de Definitivat se calculează după formula ND=(2NI+NP+7NS)/10, unde ND este nota de la definitivat, NI – nota de la inspecție, NP – nota pentru portofoliu și NS – nota la proba scrisă. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul de Definitivat au dreptul de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Amintim că la sesiunea 2021 a examenului de Definitivat au avut drept de participare la proba scrisă 333 de candidați, dintre care 324 au fost prezenți, iar opt dintre ei s-au retras din examen. Opt candidați au reușit să obțină media 10, iar procentul de promovare a examenului național de Definitivat 2021, după soluționarea contestațiilor, a fost 73,1%. (Oana NUȚU)

Vezi si

Ministerul Educației a emis avizul de constituire a Consorțiului DUAL USV

Va fi înființat un campus integrat pentru învățământ dual, pe terenul de 30 ha pe …