Thursday , April 18 2024

30 de milioane de euro – valoarea estimată a viitorului parc fotovoltaic al Sucevei

Amplasamentul studiat pentru viitorul parc fotovoltaic reprezintă fostul depozit de zgură și cenușă al SC TERMICA SA Suceava. Este vorba de o suprafață de 85.748 mp pe raza orașului Salcea și de o suprafață de 469.567 mp în comuna Ipotești.  Proiectul prevede că se vor monta aproximativ 34.970 de panouri fotovoltaice pe o suprafață de aproximativ 32 ha (25, 29 ha în Ipotești și 7,22 ha în Salcea).  Valoarea investiției este estimată la aproximativ 30.000.000 euro iar întregul proiect este preconizat să se deruleze pe o perioadă de minim 12 luni – partea de lucrări .  

Studiul privitor la viitorul parc fotovoltaic al municipiului Suceava a fost definitivat și revizuit ultima oară la începutul lunii martie a.c. pentru a fi prezentat spre avizare, acest demers fiind făcut în vederea obținerii ulterioare a unei autorizații de construire. Agenția pentru Protecția Mediului Suceava a emis Decizia etapei de evaluare inițială nr.175 în data de 31.08.2022. Ulterior, a fost necesară o documentaţie de a identifica, evalua şi prezenta impactul potenţial al proiectului, fapt pentru care compania clujeană care a încheiat contractul cu Primăria Suceava s-a conformat.

Amplasamentul pe care se va realiza obiectivul de investiții este situat în Salcea și Ipotești, conform extraselor de Carte Funciară. Astfel, pe raza orașului Salcea este vorba de o suprafață de 85.748 mp, iar în comuna Ipotești, suprafața este mai generoasă și anume 469.567 mp. Pe teren nu sunt clădiri sau construcții provizorii. „Datorită naturii activităților vizate prin proiect și starea de degradare continuă a amplasamentului, municipalitatea a studiat necesitatea și oportunitatea realizării acestei investiții cu beneficii multiple pentru cetățeni și zona urbană în general. În acest fel poate fi amenajat pe suprafața pusă la dispoziție de către beneficiar un parc realizat din panouri fotovoltaice care sa furnizeze energie electrică din surse regenerabile. Proiectul are in vedere refuncționalizarea unui teren degradat și neutilizat reprezentat de fosta platforma de zgură Termica SA în vederea execuției unui parc fotovoltaic, ce va fi amplasat, la sud – est de municipiul Suceava. Prin proiect se urmărește montarea unor panouri fotovoltaice conform unei arhitecturi optimizate, astfel încât să permită captarea energiei solare cu un randament maxim şi în acelaşi timp să se poată realiza o întreţinere eficientă a instalaţiilor în exploatare”, se arată într-un memoriu către APM.

Se vor monta aproximativ 34.970 de panouri fotovoltaice pe o suprafață de aproximativ 32 ha – 25, 29 ha în Ipotești și 7,22 ha în Salcea.

Valoarea investiției este estimată la aproximativ 30.000.000 euro iar întregul proiect este preconizat să se deruleze pe o perioadă de minim 12 luni – partea de lucrări – dar asta în condițiile în care data de demarare a proiectului va fi stabilită ulterior, subsecvent parcurgerii etapelor de reglementare conformă.

Între altele, proiectul presupune realizarea unei platforme betonate noi în zona platformei betonate existente, în scopul realizării unei zone administrative pentru agentul de pază și supravegherea video a întregii zone, prin crearea unor spații administrative precum: birou, spații de vestiar, grupuri sanitare. Toate spațiile create vor fi realizate pe structura modulară, de tip containere prefabricate. De asemenea se propune realizarea unei încăperi comutator aferentă parcului fotovoltaic. Platforma betonată existentă este în stare înaintată de degradare și nu corespunde noii funcționalități. Desigur, sunt și alte lucrări prevăzute cu privire la drenuri șamd iar sistemul generator fotovoltaic este prevăzut a fi alcătuit din panouri fotovoltaice conectate în string-uri aliniate și paralele. Această configurație este definită de caracteristicile tehnice ale panoului și ale invertorului, de cerințele sistemului de alimentare și de condițiile meteorologice ale locației specifice din România.

Se vor monta: 1.285 „Stringuri” montate pe structura fixă cu un unghi de înclinare de 20.0°, a câte 26 panouri fotovoltaice de tip bifaciale cu o putere maximă de 570 Wp. Transformarea energiei electrice de curent continuu în energie electrică de curent alternativ se va realiza cu ajutorul a 72 de invertoare cu o putere de 250 kWac. Puterea nominală (curent alternativ) este de 15,865 MWca, iar puterea maximă (curent continuu) este de 19,039 MWcc. Producția de energie electrică este estimată la 23.803,413 MWh/an.

De asemenea, se vor amplasa și 60 „Stringuri” montate pe structura mobilă pe direcția N-S, a câte 26 panouri fotovoltaice de tip bifaciale cu o putere maxima de 570 Wp. Transformarea energiei electrice de curent continuu în energie electrică de curent alternativ se va realiza cu ajutorul a 5 invertoare cu o putere de 175 kWac. Puterea nominală (curent alternativ) este de 0,741 MWca, iar puterea maximă (curent continuu) este de 0,889 MWcc. Producția de energie electrică este de 1.369,445 MWh/an.

Practic, puterea nominală (curent alternativ) rezultată a întregului parc fotovoltaic este de 16,606 MWca, iar puterea maximă (curent continuu) este de 19,928 MWcc. La aceste panouri se vor monta 77 de invertoare care sa direcționeze energia electrică în rețeaua publică a municipiului Suceava in vederea creșterii procentului de electrificare a transportului public. Parcul fotovoltaic va fi racordat la Sistemul Energetic Național prin intermediul stației de transformare. Soluția de racordare va fi stabilită prin avizul tehnic de racordare (ATR) ce va fi emis de Operatorul de distribuție de energie electrică la solicitarea investitorului.

Etapele lucrărilor sunt descrise concis în respectivul memoriu. Spre exemplu, toți conductorii de legătură aferenți instalației electrice a parcului vor fi montați prin pozare directă pe suprafața existentă, protejați la partea superioară cu o vută de pământ, peste care se vor însămânța ierburi perene, rezistente la umiditate și umbrire. Toate cablurile care nu sunt armate metalic, se vor monta în tuburi de protecție. De asemenea, ca o soluție alternativă conductorii de legătură pot fi pozați în tuburi de protecție montate pe structura de susținere a panourilor asigurând accesul facil.

Municipiul Suceava, obligat să închidă o parte a gropii de zgură și să o monitorizeze 30 de ani fără să poată face investiții acolo

Totuși, cum de s-a ajuns ca de la o suprafață de peste 50 de hectare de teren disponibil – situat pe raza a două localități învecinate Sucevei, dar terenul fiind în proprietatea Municipiului Suceava – să nu poate fi utilizat întregul teren? Ei bine, istoria acestei situații este interesantă, mai ales pentru cei interesați de partea ecologică și de unele aspecte tehnice.

Pe scurt, în prezent, amplasamentul studiat pentru viitorul parc fotovoltaic reprezintă fostul depozit de zgură și cenușă al SC TERMICA SA Suceava și este format din 3 compartimente, primele două fiind realizate dintr-un dig de bază de contur și două diguri de supraînălțare la aceleași cote, diferite de cotele digului de supraînălțare și digului de bază de contur de la Compartimentul III.

În 2009, ISPE București a întocmit un de închidere și ecologizare în condiții de siguranță a depozitului de zgură și cenușă al SC Termica SA Suceava potrivit căruia umplerea zonei de excavații a compartimentului nr. 3 al depozitului de zgură și cenușă se realiza cu deșeuri inerte provenite din demolări, în vederea închiderii compartimentului nr. 3. Lucrări de închidere au fost prevăzute și pentru compartimentul nr. 1 iar pentru compartimentul nr. 2 au fost prevăzute așa numite „lucrări de conformare”.

În aprilie 2013, Termica a sistat definitiv activitatea de producere energie electrică și termică, utilizând drept combustibil de baza cărbunele, nemaifiind posibilă depunerea în zonă de excavații a compartimentului 3 a zgurii și cenușii rezultate din arderea cărbunelui. De altfel, închiderea depozitului de zgură și cenușă a început în 2010 și a continuat până în 2018, primele două compartimente fiind închise conform proiectului initial, iar pentru compartimentul nr. 3 nu s-a putut realiza umplerea zonei de excavații din cauza cantităților reduse de astfel de materiale în zona municipiului Suceava, a costului ridicat aferent achiziționării, cât și a costului aferent transportului acestora.

Pentru rezolvarea acestei situații, în 2019 ISPE a întocmit studiul de soluție privind posibilitatea de modificare a proiectului de închidere a depozitului de zgură și cenușă al SC Termica SA Suceava în cadrul căruia s-a ales varianta de umplerea zonei de excavații existente din compartimentul 3 prin depunerea alternativă a unor straturi de deșeuri nepericuloase de nămol deshidratat și stabilizat din stația de epurare orășenească și a unor straturi de deșeuri nepericuloase de zgură și cenușă rezultate din arderea biomasei de la noua centrală termică a Sucevei aparținând SC Bioenergy. După umplerea zonei de excavații se realizează închiderea depozitului conform celor prevăzute în proiectul întocmit de ISPE București.

Având în vedere că pe întreaga suprafață a compartimentului nr. 3 este necesară realizarea soluției privind închiderea acestuia și monitorizarea post închidere pentru 30 de ani, fără intervenția asupra oricărei părți din suprafața compartimentului 3 și ținând cont de recomandările studiului geotehnic unde se propune realizarea parcului fotovoltaic în compatimentele 1 și 2 – la compartimentul nr.3 fiind umpluturi de nămol rezultat de la stațiile de epurare orășenești – s-a propus realizarea investiției pe suprafața aferentă compartimentelor nr. 1 si 2. Astfel, din totalul suprafeței de teren care însumează 555.315 mp – aproximativ 55,5 ha, s-a calculat că se poate interveni cu lucrările aferente parcului fotovoltaic doar pe o suprafață de 325.153 mp -aproximativ 32,5 ha. (Dan PRICOPE)

 

 

Vezi si

Camion și remorcă în valoare de 60.000 de euro, confiscate de polițiști în urma interceptării unui transport ilegal de lemn

De asemenea, au fost confiscați și peste 23 m.c. gater buștean, în valoare de cca. …

2 comments

  1. Cine investeste 30 milioane de euro in proiectul asta? De unde vin banii?
    300 euro pe cap de sucevean?

  2. Maximilian Musat

    Asa si,ce putere o sa aiba,cati megavati va produce? nu am auzit nicaieri in lume drept unitate de masura pentru productia de energie in milioane lei,deci?