Sunday , September 25 2022

26 de tone de harbuji, confiscati ieri dimineata `n Piata Angro din Burdujeni

Poli]i[tii [i comisarii G\rzii Financiare au efectuat o descindere `n urma c\rei s-au administrat [i amenzi `n sum\ total\ de peste 12.000 de lei
Poli]i[tii suceveni [i Garda Financiar\ Suceava au efectuat ieri dimineat\,  între orele 07,00 – 10,00 o descindere de aploare `n Pia]a angro de legume [i fructe din Burdujeni pe linia prevenirii [i combaterii actelor de comer] ilicit, a comercializ\rii produselor alimentare, a legumelor [i fructelor, a produselor cerealiere [i altor produse, f\r\ autoriza]ie. ~n urma ac]iunii s-a dispus confiscarea a nu mai pu]in de 26 de tone de harbuji, Garda Financiar\ urm=nd s\ comunice m\surile luate cu privire la valoarea m\rfii confiscate. În cadrul ac]iunii s-a urm\rit  vânzarea ambulant\ de produse alimentare, legume [i fructe, a produselor cerealiere [i a altor plante tehnice, în alte locuri decât cele special autorizate de c\tre Prim\ria Suceava;  identificarea societ\]ilor comerciale [i persoanelor fizice care comercializeaz\ sau depoziteaz\ produse alimentare, legume sau fructe, a produselor cerealiere [i a altor plante tehnice;  verificarea de]in\torilor de spa]ii de depozitare [i comercializare a plantelor agricole;  verific\ri privind respectarea prevederilor Legii 12/1990 rep. privind existen]a [i legalitatea documentelor de provenien]\ pentru marfa aflat\ la comercializare, afi[area pre]urilor, termenele de valabilitate. La ac]iune au participat [i poli]i[ti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Suceava [i speciali[ti de la Garda Financiar\ Suceava. În cadrul ac]iunii au fost aplicate un num\r de 31 sanc]iuni contraven]ionale  în valoare total\ de 12.402 lei. (N.R.)

Vezi si

Primarul Lungu și Paul Koller, directorul general la SC Ambro SA, vor constitui Clubul Francofon al Oamenilor de Afaceri din Suceava

 Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat, la invitatia Camerei de Comerț, Industrie si Agricultură …

No comments

  1. Chiar nu exista probleme mai mari in acest judet decat harbuzul amaratului de taran. Ala mai trebuia confiscat si toate sunt pe fagasul cel bun. Ii felicitam pe domnii de la Garda Financiara si pe cei de la IPJ ca au actionat cu promptitudinea necesara si cu patriotism si au sanctionat fara mila pe acesti ignoranti, care indraznesc sa vanda harbuzul cultivat pe teritoriu tarii.