26 de candidați înscriși pentru cele 33 de posturi didactice vacante pe perioadă nedeterminată scoase la concurs de USV

reportersite
22 ianuarie 2021, 7:45

Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a scos la concurs 33 de posturi didactice vacante pe perioadă nedeterminată, semestrul I, anul universitar 2020-2021. Lista cuprinde două posturi de profesor universitar, 11 de asistent, câte 6 de lector și de conferențiar și opt posturi de șef de lucrări. Potrivit informațiilor publicate de universitate, s-au înscris la acest concurs 26 de candidați și doar două facultăți au candidați pentru toate posturile vacante. Este vorba despre Facultatea de Educație Fizică și Sport și Facultatea de Inginerie Alimentară.

Pentru postul de profesor universitar pentru drept penal de la Facultatea de Drept și științe Administrative s-a înscris un candidat din Pahova, iar pentru cel de profesor universitar în cadrul Facultății de Silvicultură un candidat din București.

Amintim că în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport au fost scoase la concurs un post de asistent, două posturi de conferențiar și unul pentru șef de lucrări. Trei posturi de șef de lucrări sunt vacante în cadrul Facultății de Inginerie Alimentară, un singur post, de asistent universitar, a fost scos la concurs la Facultatea de Istorie și Geografie, iar la Facultatea de științe Economice și Administrație Publică este nevoie de un conferențiar la Departamentul de Contabilitate, Audit și Finanțe. Facultatea de Silvicultură are vacante un post de profesor universitar și unul de asistent, Facultatea de științe ale Educației a scos la concurs câte două posturi de lector și de asistent universitar, iar la Facultatea de Litere și științe ale Comunicării sunt vacante două posturi de lector, alte două de asistent și un post de conferențiar. în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management au fost scoase la concurs trei posturi de șef de lucrări, unul de asistent și unul de conferențiar, iar la Facultatea de Inginerie Electrică și știința Calculatoarelor un post de șef de lucrări, unul de conferențiar și trei posturi de asistent.

Până pe data de 25 ianuarie vor fi verificate dosarele candidaților înscriși la concurs și apoi publicată pe pagina web a universității lista cu datele acestora. Susținerea efectivă a probelor de concurs – prelegeri și examene, este programată în perioada 3-8 februarie, iar rezultatele vor fi comunicate între 4 și 9 februarie. (Oana NUȚU)