Thursday , September 29 2022

250 de Mosi Craciun si zeci de colindatori au luat cu asalt Palatul Administrativ

N pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, [i prefectul Sorin Popescu i-au r\spl\tit pe oaspe]i cu col\cei, mere, dulciuri [i portocale

Ieri, peste 250 de Mo[i Cr\ciun [i Cr\ciuni]e [i zeci de colind\tori din jude] au luat cu asalt  Palatul Administrativ din Suceava. Gazdele au fost pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, [i prefectul jude]ului, Sorin Popescu, care  au primit primii colind\torii. Fiorul S\rb\torilor de iarn\ i-a cuprins pe to]i cei prezen]i care au fredonat `mpreun\ cu oaspe]ii colinde [i au ascultat ur\turi, au asistat la un adev\rat spectacol al obiceiurilor de iarn\ sus]inut  forma]ii artistice de copii din Dorna Candreni, Poiana Stampei, Vatra Moldovi]ei, {cheia, Centrul “Lauren]ia Ulici” din Gura Humorului.
Micu]ii au  fost  r\spl\ti]i  potrivit tradi]iei cu  colaci, mere, dulciuri, portocale [i sucuri. Darurile au fost pe m\sur\ chiar dac\ anul a fost unul de criz\, a[a c\ ur\torii ne-au declarat c\ au fost mul]umi]i de ce au primit, iar gazdele au fost primitoare.
Cei peste 250 de Mo[i Cr\ciun care au invadat ieri municipiul Suceava,  dup\ un model preluat din Cracovia-Polonia, au apar]inut [colilor din municipiul re[edin]\ de jude]. “E un gest pl\cut [i ne bucur\m foarte mult c\ am fost primi]i a[a cu se cuvine, de fapt a[a cum ne st\ bine bucovinenilor. Parada mo[ilor de Cr\ciun face parte dintr-un proiect intitulat “Darurile lui Mo[ Cr\ciun””, ne-a spus Tatiana V=ntur, inspector `n cadrul Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava.
Tradi]iile privind obiceiurile de iarn\ sunt amplu promovate `n cadrul [colilor din jude], fiecare zon\ av=nd diferen]e `n costume [i chiar modul de interpretare. Profesorul Gloria Pu[c\ de la Vatra  Moldovi]ei ne-a declarat c\ la [coal\ a fost `nfiin]at\ o forma]ie de copii care are menirea de a duce obiceiurile din zon\ mai departe sub coordonarea unui cadru didactic. “Am venit s\ colind\m conducerea jude]ului, am prezentat un joc specific zonei noastre, “Jocul caprelor”, dar am mai [i urat [i sem\nat ale[ii”,  ne-a spus profesorul Gloria Pu[c\.
La r=ndul lor, autorit\]ile `n calitate de gazde  au primit sutele de colind\tori care au adus atmosfera de s\rb\tori cu  gânduri bune [i ur\ri de s\rb\tori fericite, de bucurie [i de La mul]i ani.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, cel care a fost ini]atorului manifest\rilor “Cr\ciun `n Bucovina”, a spus c\ tradi]iile din Bucovina sunt o valoare inestimabil\ [i trebuie p\strate [i duse mai departe. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Primarul Lungu felicită Foresta după meciul cu UTA Arad și anunță că acum se toarnă fundațiile la Baza sportiva tip 1, unde va fi construit un nou stadion

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat la meciul de fotbal din Cupa României dintre …

No comments

  1. Elevi chinuiti degeaba.