Monday , October 3 2022

25 de preoti au oficiat slujba de `nmormantare a tatalui primarului Lungu

Sute de locuitori ai satului Prelipca din ora[ul Salcea [i un num\r mare de oficialit\]i din jude] au participat, ieri, la slujba de `nmorm=ntare a lui {tefan Lungu, tat\l primarului municipiului Suceava, Ion Lungu. La ceremonie au participat, pe l=ng\ rude [i apropia]i ai familiei, vecini [i cons\teni, dar [i mai mul]i consilieri jude]eni [i locali suceveni, inclusiv viceprimarul Sucevei Ovidiu Doroftei. To]i cei prezen]i au fost al\turi de primarul Ion Lungu, de fra]ii lui [i de familiile acestora, la `nmorm=ntarea tat\lui {tefan. Familia Lungu a dorit ca evenimentul s\ fie unul care s\ respecte datinile, fiind uni]i la durerea pricinuit\. Slujba de `nmorm=ntare a fost oficiat\ de un sobor din care au f\cut parte nu mai pu]in de 25 de preo]i `ntre care cei doi protopopi din Suceava – Vasile Irimia [i Minu Mititelu. ~ntre preo]ii care au oficiat slujba au mai fost preotul paroh de la catedrala Na[terea Domnului, Petru Argaru, preotul consilier economic al Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor, C\t\lin Axinte, inspectorul eparhial Nicolae Horga.
Tat\l primarului de Suceava s-a stins din via]\ `n noaptea de s=mb\t\ spre duminic\, dup\ o suferin]\ `ndelungat\. Preciz\m c\ `n seara zilei de luni a fost oficiat\, de c\tre ~PS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, o slujb\ de priveghere la c\p\t=iul lui {tefan Lungu. (D.P.)

Vezi si

Sunați la 112 dacă ați văzut acest bărbat!

Poliţia desfăşoară activităţi de căutare şi identificare a persoanei dispărute POPESCU CEZAR VASILE, de 41 …