Friday , February 3 2023

227 suceveni, afectati de unele dintre cele mai rare boli

227 de pacien]i suceveni au avut ne[ansa de a fi diagnostica]i cu unele dintre cele mai rare boli, unele dintre ele incurabile [i fatale, altele care creeaz\ incapacit\]i de adaptare [i altele care afecteaz\ ritmul normal al vie]ii pe toat\ durata ei, necesit=nd tratament continuu

Conform datelor centralizate de Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava, bolile cu inciden]a cea mai rar\ la nivelul jude]ului Suceava, care sunt [i boli foarte grave, `n general incurabile, afecteaz\ 227 de suceveni, dintr-o popula]ie de aproximativ 700.000 de oameni. Cele mai multe dintre acestea se refer\ la forme de leucemie [i la afec]iuni ale sistemului endocrin sau la boli autoimune, pentru care pacien]ii apeleaz\ la serviciile medicale oferite de clinicile universitare din ]ar\ – prin intermediul c\rora, de altfel, pot ob]ine [i subven]ion\ri prin programele na]ionale -, sau din str\in\tate.
Cei mai mul]i dintre pacien]ii cu boli rare au fost diagnostica]i cu Alzheimer. Este vorba despre 89 de persoane cu v=rste `naintate care sufer\ de o afec]iune degenerativ\ progresiv\ a creierului, din cauza c\reia `[i pierd func]iile de cunoa[tere. Un num\r de 37 de suceveni se afl\ `n eviden]a medicilor cu scleroz\ multipl\, boal\ autoimun\ care afecteaz\, de asemenea, creierul, [i care poate afecta [i persoane tinere. Boala Crohn, care determin\ inflamarea tractului digestiv [i poate duce la deshidratare sever\, ocluzie intestinal\ sau cancer de colon, este diagnosticul pentru 15 persoane din jude]ul Suceava, iar alte 14 persoane sufer\ de Pemphigus – boal\ autoimun\ incurabil\ care const\ `n formarea unor vezicule pe piele [i mucoase, vezicule care se sparg [i se infecteaz\ adesea.
20 de suceveni se afl\ `n eviden]a DSP cu Sindromul Down, prezent la copil `nc\ din momentul conceperii [i cauzator de retard mental. O singur\ femeie din jude]ul Suceava a fost diagnosticat\ cu Sindromul Turner, care se manifest\ prin afectarea caracteristicilor de sex [i impune tratament hormonal pe toat\ durata vie]ii. O dereglare hormonal\ asem\n\toare, Sindromul Cushing, afecteaz\ al]i 11 suceveni. Foarte rare sunt boala osoas\ Pagel, care presupune o cre[tere osoas\ dezorganizat\ pe oase importante ale anatomiei umane, [i poliglobulia esen]ial\, care presupune o produc]ie `n exces de globule ro[ii – `n ambele cazuri, c=te doi pacien]i au avut ne[ansa de a fi diagnostica]i cu aceste boli.
Formele foarte rare de cancer `nregistrate la nivelul jude]ului Suceava se refer\ `n primul r=nd la leucemie [i la tipuri de cancer care afecteaz\ sistemul limfatic. La finalul anului 2010, DSP avea `n eviden]\ 10 cazuri de leucemie mieloid\, un caz de leucemie cu celule neprecizate, patru cazuri de limfom difuz non-Hodgkin, 12 cazuri de limfom Kodkin [i nou\ cazuri cu alte tipuri de leucemii. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Foresta a debutat cu o înfrângere în amicale

Echipa antrenată de Dorin Goian a fost învinsă, cu scorul de 1-3, în meciul-test disputat …

No comments

  1. limfom Hodgkin – asa e corect