Tuesday , November 29 2022

22 de perchezitii si 25 de traficanti de tigari, saltati ieri de DIICOT

Procurorii DIICOT Suceava au dispus 22 de perchezi]ii domiciliare `n Suceava, Vrancea, Mure[ [i Bucure[ti n 25 de persoane au fost preluate pentru audieri de DIICOT n re]eaua de trafic de ]ig\ri preluate de la furnizori ucraineni aproviziona pie]ele din Vrancea, Mure[ [i Bucure[ti prin intermediari din Vicov, Siret sau {erb\u]i

 
~n cursul zilei de ieri, au procurorii DIICOT Suceava au dispus un num\r de 22 de perchezi]ii domiciliare pe raza jude]elor Suceava, Vrancea, Mure[ [i a municipiului Bucure[ti, `ntr-un dosar care ca obiect traficul de ]ig\ri.
Ieri au fost conduse la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava 25 de persoane, urmând ca dup\ finalizarea audierilor s\ fie dispuse m\surile legale în cauz\.
Începând cu luna martie 2012, poli]i[ti din cadrul Brig\zii de Combatere a Criminalit\]ii Organizate Suceava, sub conducerea şi coordonarea unui procuror din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au efectuat cercet\ri fa]\ de de George Ovidiu C`mpan, de 25 de ani , Doina C=mpan, de 54 de ani, ambii din municipiul Suceava, Viorel Mihai Ionu]a de 48 de ani din ora[ul Siret [i al]ii, sub aspectul comiterii infrac]iunilor de constituirea unui grup infrac]ional organizat [i contraband\. În urma activit\]ilor operative complexe desf\[urate s-a stabilit c\ din luna martie 2012, George Ovidiu C=mpan, Doina C`mpan, Viorel Mihai Ionu]\, cet\]eanul ucrainean Dmytro Belyavyy, Doina Ramona Uifalvi de 39 de ani, Doina Cadar de 50 de ani, Vasile Cadar de 52 de ani, din municipiul T=rgu Mure[, Sandu Tudor de 48 de ani [i Mihai Florin Iancu de 28 de ani din municipiul Bucure[ti, au constituit o grupare infrac]ional\ cu preocup\ri pe linia achizi]ion\rii, depozit\rii, transport\rii [i comercializ\rii unor cantit\]i de ]ig\ri de provenien]\ extra-comunitar\, introduse prin contraband\ în România din Ucraina, atât peste frontiera verde cât [i prin P.T.F. Siret, în scopul ob]inerii unor beneficii materiale, prin alimentarea economiei subterane [i prejudicierea bugetului de stat prin neplata obliga]iilor fiscale aferente.
Astfel, George [i Doina C=mpan se aprovizionau cu diverse cantit\]i de ]ig\ri de la cet\]eanul ucrainean Dmitro Belyavyy, care le introducea ilegal prin PTF Siret, [i de la Mihai I., care le [i transportau pe rela]ia Siret-Suceava.
Ulterior, ace[tia le revalorificau c\tre Crina Pan]iru, de 59 de ani, din municipiul Suceava, Doina Ramona Ulfavi, Aurica Cadar, Vasile Cadar din Tr=gu Mure[, Alexandru Ioenscu, Tudor Sandu [i Iancu Florin Mihai din municipiul Bucure[ti `n mod direct, cu sprijinul lui C\t\lin C=mpan de 33 de ani, din comuna {cheia, jude]ul Suceava, care le-a transportat sau prin intermediul lui George Posteuc\ de 32 de ani, din municipiul Suceava, angajat al unei firme de curierat rapid, care transporta coletele cu ]ig\ri la Bucure[ti.
Începând cu luna august 2012, la gruparea infrac]ional\ au aderat [i Marian Toader L\zurc\, de 22 de ani [i Adrian Gr\mad\ Petric\, de 21 de ani, ambii din comuna Gr\nice[ti, jude]ul Suceava care au devenit furnizori principali de ]ig\ri, pe care le ob]ineau în principal de la Mihai Burciu, de 27 de ani, din Vicovu de Jos [i pe care le transportau cu autoturisme conduse de Florin Gheras\ [i R\zvan Dumitru Grumeza. O parte din tigaretele de contrabanda erau valorificate [i altor persoane printre care lu Daniela Pavel de 43 de ani din municipiul Bucure[ti, prin intermediul [oferului de camion George Adrian Ie[an, de 27 de ani, din comuna Șerb\u]i, jud.Suceava, Marian Radu de 46 de ani, din municipiul Foc[ani [i Mihai {ovea, de 52 de ani, din ora[ul Salcea, jude]ul Suceava.
Alexandru Ionescu din municipiul Bucure[ti se mai aproviziona cu ]ig\ri [i de la numi]ii Ovidiu Corhan de 31 de ani [i Simona Corhan, din comuna Adîncata, jude]ul Suceava.
Gruparea infractionala se mai aproviziona cu ]ig\ri de la mai multe persoane în acela[i mod, inclusiv de la Ernest Demesc\, de 26 de ani din Siret, [i le comercializa pe aceea[i filier\ acelora[i beneficiari dar [i c\tre Daniela Rus, de 36 de ani, din municipiul Tîrgu Mure[, sens în care erau sprijiniti [i de mai sus amintita Cristina L\zurc\.
Pe parcursul cercet\rilor s-a reu[it identificarea [i indisponibilizarea conspirat\ a cinci transporturi de ]igarete, totalizând cantitatea de 8.856 pachete, care urmau s\ fie valorificate în mod ilegal în ]ar\.
Dup\ audieri, procurorii DIICOT Suceava vor stabili dac\ vor cere sau nu arestarea preventiv\ a celor urm\ri]i penal `n acest dosar. (Neculai RO{CA)
 

Vezi si

Premierul Nicolae Ciucă : La Mulți Ani, frumoasă Bucovină! La mulți ani, tuturor românilor bucovineni!

La 104 ani de la unirea Bucovinei cu Țara, premierul Nicolae Ciucă a transmis un …