Thursday , December 1 2022

22 de elevi din Olanda au ales sa faca voluntariat la Suceava

22 de elevi voluntari ai liceului “Maria Montessori” din Haga, Olanda, `mpreun\ cu dou\ cadre didactice ale institu]iei au vizitat mar]i, 17 mai, Palatul Prefecturii, unde, al\turi de subprefectul Angela Zarojan au purtat o discu]ie liber\ privind problemele ora[ului, condi]ia voluntarului rom=n [i olandez [i aportul institu]iilor statului `n dezvoltatea spiritului civic al cet\]enilor. Cei 24 de oaspe]i olandezi au venit `n Rom=nia cu prilejul Anului Interna]ional al Voluntariatului, iar `n urma unui parteneriat dezvoltat cu Colegiul Na]ional “Mihai Eminescu”, ace[tia au ales pentru a doua oar\ consecutiv ora[ul Suceava pentru a `ntreprinde diverse proiecte de voluntariat. “~n programul elevilor a fost prev\zut\ [i o vizit\ la una din institu]iile statului din jude]. Am ales Institu]ia Prefectului deoarece noi am hot\r=t s\ ne implic\m activ [i s\ fim parteneri `n toate activit\]ile derulate de c\tre societatea civil\. Trebuie s\ sus]inem [i s\ promov\m `n r=ndul tinerilor ideea de voluntariat, implicarea lor activ\, spiritul civic [i altruismul, acestea fiind solu]iile multor probleme ale societ\]ii actuale. Le-am prezentat oaspe]ilor modul de organizare al Institu]iei Prefectului, istoricul, iar la final le-am oferit acestora mai multe suveniruri specifice zonei noastre”, a declarat subprefectul Angela Zarojan.
Timp de o s\pt\m=n\, elevii olandezi au desf\[urat `mpreun\ cu Societatea Na]ional\ a Crucii Ro[ii Suceava mai multe ac]iuni de voluntarit la nivelul jude]ului nostru. Ace[tia [i-au oferit sprijinul de a lucra `mpreun\ cu copiii cu dizabilit\]i din cadrul unui centru sucevean, au participat la dou\ ac]iuni de ecologizare a parcului {ipote [i au ini]iat mai multe campanii de promovare a voluntariatului `n r=ndul tinerilor suceveni. “Elevii olandezi s-au implicat `n programul “Banca de Alimente”, ce se desf\[oar\ la nivel na]ional [i prin intermediul c\ruia am colectat alimente pe care le vom distribui sucevenilor defavoriza]i. Urmeaz\ ca `n zilele urm\toare elevii s\ colaboreze cu Funda]ia “Sf=nta Ana” [i cu Clubul Lion International pentru a sprijini alte cauze“, a declarat preotul Constantin Ciupu, directorul Societ\]ii Na]ionale a Crucii Ro[ii, filiala Suceava. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Tânăr din Bogdănești, fără permis, prins extrem de beat la volan

În noaptea de marți spre miercuri, la ora 01.32, în afara localității Baia, în zona …