Saturday , July 20 2024

21 martie – Ziua Internațională a Pădurilor

În ultimele decenii, omenirea a devenit tot mai conștientă de rolul și importanța pădurii pentru societate. Din aceste considerente, în conformitate cu Rezoluția Adunării Generale a O.N.U. din noiembrie 2012, ziua de 21 martie a fiecărui an a fost declarată „Ziua Internațională a Pădurilor”, context în care, toate statele membre sunt invitate la acțiuni pentru prezentarea și promovarea, în context național, a unor activități concrete privind starea și gestionarea durabilă a pădurilor.

Beneficiile aduse nouă de păduri sunt multiple și esențiale pentru calitatea vieții omului. Un adevăr semnificativ, de mult cunoscut, este următorul: chiar dacă am dispune de suficiente resurse financiare pentru a importa produsele pe bază de lemn necesare consumului intern, “pădurile nu se importă”!

Omul nu poate trăi fără liniștea, răcoarea și oxigenul pădurilor, fără apele munților împăduriți, fără un mediu ambiant echilibrat și sănătos. Caracterul multifuncțional al pă­durilor este recunoscut încă din Antichitate – Pliniu cel Bătrân face referiri la faptul că pădurea nu este numai furnizor de lemn. Este recunoscut, azi, faptul că niciunul din ecosistemele vieții terestre nu a realizat un echilibru biologic atât de complex, atât de cuprinzător ca pădurea, care a rămas și singurul refugiu pentru fauna și flora sălbatice, mult diversificate prin varietatea speciilor adăpostite.

Omenirea, în integralitatea ei, devine tot mai conștientă de aceste adevăruri și de miza esențială pe care o reprezintă pentru supraviețuirea, sănătatea și bunăstarea ei, salvarea Pădurii planetare Este de fapt, pentru noi, slujitorii suceveni ai pădurii, un motiv în plus pentru a-i îndemna pe concetățenii noștri să planteze cel puțin un arbore, o floare, să-și împrospăteze, de primăvară, casa, ograda ori grădina, să-și bucure mintea și sufletul numai cu gânduri și fapte bune. Este esența dorinței noastre, de a sădi în sufletul oamenilor acele necesare sentimente de respect față de natură, de viu, premisă a salutarei purificări spirituale, atât de necesare în aceste vremuri încrâncenate și egoiste.

Direcția Silvică Suceava administrează 76% din întregul fond forestier al județului – ce cuprinde o suprafață de peste 440.000 ha, desfășurată într-un imens amfiteatru natural, de la lunca Siretului până la Munții Rodnei și Călimani – este ea singură în măsură a oferi oricui o primă imagine a efortului, răspunderii și a dimensiunii importanței sociale a muncii slujitorilor suceveni ai pădurii.

Direcția Silvică Suceava administrează cel mai întins și mai valoros fond forestier din țară. Resursa regenerabilă reprezentată de pădurile Bucovinei a fost și este unul dintre cele mai importante avantaje pentru economia județului Suceava, pentru locuitorii acestuia, fiind totodată și temelia contribuției substanțiale adusă de direcția silvică suceveană în îndeplinirea criteriilor de performanță ale R.N.P . – Romsilva.

Ing. Sorin Ciobanu, Directorul Direcției Silvice Suceava

Altfel spus, în plan economic, ecologic și social strict județean, Direcția Silvică Suceava a rămas, până azi, una din cele mai mari, stabile și eficiente unități productive sucevene. Totodată, la nivel național, în cadrul administrativ reprezentat de R.N.P. – Romsilva, asigurăm un salutar suport financiar, dar și în material săditor, inclusiv pentru refacerea și dezvoltarea fondului forestier în acele zone ale țării care sunt, din diferite motive, mai sărace în păduri.

Putem astfel spune că unitatea noastră are nu numai deosebite rezultate productive, financiare, ci și-a dovedit cu o consecvență unanim recunoscută vocația de creator de mediu, de generator de sănătate și securitate ecologică pen­tru întreaga țară. Pe de altă parte, silvicultura ca profesie și vo­cație, dar și iubirea, respectul pentru pădure manifesta­te, în general, de toți cei trăitori în Bucovina sunt realități incontestabile ce se bazează pe tradiții valoroase și transmise din generație în generație.

Este de înțeles că salvarea și extinderea pădurii nu se poate face festivist, prin inițiative și participare individuală, ocazională, oricât de bine venită ar fi aceasta. Asemenea campanii și programe de reconstrucție ecologică presupun fonduri substanțiale, pregătire, organizare, mijloace umane, financiare și tehnice importante.

Voi detalia aici – în acest mesaj de suflet – dimensiunea acestei implicări, respectiv în primăvara anului 2023 se vor împăduri 950,14 ha, iar 918,14 ha de regenerări na­-turale sunt rodul muncii asidue a silvicultorilor suceveni de-a lungul ultimilor doi ani, căci regenerarea pădurii nu se realizează numai prin împăduriri, sunt alese și practicate tratamente silvice care privilegiază regenerarea naturală, creditată ca fiind mai sigură și mai sănătoasă decât plantarea.

Nu trebuie să uităm, totuși, că datele ce definesc amploarea lucrărilor de primăvară vizând regenerarea pădurii pot să apară, azi, ca nefiind spectaculoase ori impresionante, în accepție strict matematică, numerică. Este ceea ce face, an după an, prin tradiție, vocație și statut, Direcția Silvică Suceava.

Nutrim speranța că tânăra generație va confirma pe deplin adevărul relevat de această frumoasă constatare și îndemn: arborele plantat de mâna ta, omule, este cel mai sigur inel de logodnă cu viitorul!

Ing. Sorin Ciobanu

Directorul Direcției Silvice Suceava

 

Vezi si

Absolvent al Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare”, admis primul la specializarea aleasă din cadrul Academiei Tehnice Militară ”Ferdinand I”

Nu doar elevii Colegiului Națiaonal Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc obțin rezultate remarcabile, ci …