Monday , December 4 2023

200 de suceveni au urmarit eclipsa de la Observatorul astronomic

N cel mai mic vizitator a avut doar trei ani [i a venit `mpreun\ cu p\rin]ii, iar cea mai `n v=rst\ persoan\ a avut peste 70 de ani

Ieri diminea]\, P\m=ntul a experimentat o eclips\ par]ial\ de Soare, `n propor]ie de 70 – 80%. Eclipsa de ieri face parte din seria Saros 151, fiind a 14-a eclips\ dintr-un total de 72 ale seriei, prima av=nd loc la data de 14 august 1776.
Eclipsa a debutat `n nordul Algeriei, odat\ cu primul contact al penumbrei lunare cu suprafa]a terestr\ [i a acoperit imediat vestul Europei chiar la r\s\ritul Soarelui, fenomenul fiind spectaculos, r\s\ritul [i `n acela[i timp apusul Soarelui `n eclips\ av=nd loc extrem de rar pentru un loc anume. Penumbra Lunii a acoperit Europa, nordul Africii [i centrul [i vestul Asiei. ~n Rom=nia, eclipsa a `nceput la orele 9.03 `n sud-vestul ]\rii, penumbra Lunii deplas=ndu-se spre nord-est [i s-a încheiat la orele 12.11, maximul eclipsei av=nd loc la 10.39 a.m. Magnitudinea maxim\ a eclipsei pe teritoriul Rom=niei a fost cuprins\ `ntre 74 la sut\ `n sud [i 79 la sut\ `n nordul ]\rii.
~n Suceava eclipsa a putut fi observat\ cu u[urin]\, cerul fiind senin pe tot parcursul acesteia.
Directorul Observatorul astronomic din cadrul Universit\]ii “{tefan cel Mare” Suceava, lector dr. Cristian P=rghie, a declarat c\ a pus la dispozi]ia vizitatorilor trei telescoape, dintre care dou\ echipate cu filtre ce au capacitatea de a reduce intensitatea luminii solare de un milion de ori [i un telescop cu proiec]ie pe panou, suficient de performant `nc=t a putut s\ redea petele solare [i chiar relieful lunar. Cristian P`rghie a mai men]ionat c\ pe parcursul eclipsei au vizitat Observatorul astronomic aproximativ 200 de persoane, de toate v=rstele. Cei mici, adu[i de p\rin]i sau educatori, s-au ar\tat foarte entuziasma]i de eveniment, explic=ndu-[i unii altora cum „Luna s-a a[ezat `n fa]a Soarelui [i s-au `mbr\]i[at”. Cel mai mic vizitator a avut doar trei ani [i a venit `mpreun\ cu p\rin]ii, iar cea mai `n v=rst\ persoan\ a avut peste 70 de ani.
Urm\toarea eclips\ de Soare cu o magnitudine mai mare dec=t cea de ieri va putea fi observat\ din Rom=nia abia pe 12 august 2026. (Cezar P|UN)

Vezi si

O bătrână de 82 de ani a murit într-un incendiu izbucnit într-o casă din Drăgușeni

Duminică, în jurul orei 13.30, a afost anunțată izbucnirea unui incendiu la o casă din …