Friday , March 1 2024

200 de masini, abandonate in vama si prin curtile politiei de traficantii de tigari

N majoritatea sunt automobile vechi, `n special Dacii pe care nu le mai ridic\ nimeni, fiindc\ valoarea amezilor administrate proprietarilor sunt mai mari dec=t valoarea acestora n 110 automobile sunt parcate, `n vederea confisc\rii sau p=n\ la plata amenzilor `n parcarea V\mii Siret n alte 91 sunt `n custodia poli]iilor din Suceava, R\d\u]i [i F\lticeni n printre acestea, sunt ma[ini [i cu valoare mai mare, a c\ror interioare au fost tranformate pentru a putea fi folosite pentru contraband\, caz `n care automobilele au fost confiscate

~n parcarea de l=ng\ Vama Siret sunt parcate peste 110 automobile, nu de c\tre cet\]enii care au treab\ `n zon\ ci chiar de c\tre organele vamale care le-au re]inut `n vederea confisc\rii sau p=n\ la plata amenzilor de c\tre proprietarii acestora, surprin[i `n ilegalitate la intrarea `n ]ar\. Cei mai mul]i, au fost prin[i cu ]ig\ri la bord iar amenzile administrate, `ntre 5000 [i 10.000 de lei, dep\[esc valoarea ma[inii. De aceea nimeni nu se gr\be[te s\ le recupereze, mai ales c\ amenzile au fost atacate `i instan]\ iar dac\ judec\torii le vor da c=[tig de cauz\, ar putea s\ `[i recupereze mijloacele de transport f\r\ costuri suplimentare. Pe de alt\ parte, `n cur]ile mai multor sedii de poli]ie din jude] s-au adunat alte 91 de autovehicule ridicate `n vederea confisc\rii de la contrabandi[tii de ]ig\ri, `n majoritate, care blocheaz\ spa]iile de parcare ale lucr\torilor din sistem. Purt\torul de cuv=nt al IPJ Suceava, Gabriel Pan]iru a explicat c\ aceste ma[ini sunt indisponibilizate `n baza articolelor 96 [i 97 din Codul de procedur\ penal\, care se refer\ la ridicarea de obiecte [i `nscrisuri care pot fi folosite ca mijloc de prob\ `ntr-un dosar penal. Cele 91 de ma[ini sunt depozitate la sediile poli]iei din Suceava, R\d\u]i [i F\lticeni. Cam 60% din aceste autovehicule au fost folosite pentru traficul de ]ig\ri.
Ovidiu Hurjui, [eful Biroului Vamal Siret ne-a declarat c\ `n parcarea V\mii se aflau ieri indisponibilizate 110 automobile. “Prevederile legii sunt clare – dac\ ma[inile au fost modificate pentru a fi utilizate la contraband\, se confisc\, dac\ acestea au fost folosite ca atare, sunt re]inute p=n\ la plata amenzii. Valoarea la o bun\ parte din aceste ma[ini  nu se ridic\ la cuantumul amenzii care `n astfel de cazuri este `ntre 5000 [i 10.000 de lei. Acest gen de oameni `[i fac analiza de risc. Iau o ma[in\ ieftin\ [i dac\ reu[esc s\ treac\ marfa e o.k.. Dac\ nu, renun]\ la ea, pentru c\ amenda este mai mare”, a explicat Ovidiu Hurjui. {eful V\mii Siret a spus c\ jum\tate din ma[inile depozitate `n parcarea unit\]ii sunt Dacii, dar sunt [i m\rci precum Opel, Mercedes sau Volkswagen, desigur, din mileniul trecut. Au fost re]inute, de la intrarea `n vigoare a HG 946/2007, de c=nd s-a permis re]inerea ma[inilor folosite pentru contraband\ [i automobile scumpe, de genul Mercedes Sprinter, de 20.000 de euro, dar [i jeep-uri de diferite m\rci.
Conform legii, dac\ `n termen de 120 de zile nu vine nimeni s\ recupereze `n mod legal automobilul, acesta intr\ `n proprietatea statului. “~n general `ns\ proprietarii acestor mijloace de transport contest\ `n instan]\ m\surile impuse de organele vamale, adic\ amenda stabilit\ iar dac\ judec\torii le dau dreptate, vin [i `[i iau automobilul f\r\ s\ mai pl\teasc\ nimic. Dac\ `n anii trecu]i se `nt=mpla ca mai toate ma[inile s\ fie recuperate `n acest fel, pe m\sura trecerii timpului, statul a `nceput s\ aib\ de tot mai multe ori c=[tig de cauz\ iar ma[inile indisponibilizate nu mai pot fi ridicate cu la fel de mult\ u[urin]\, f\r\ plata amenzilor stabilite”, a completat Ovidiu Hurjui, [eful Biroului Vamal Siret. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Manifestare dedicată regretatului critic și istoric literar Alex Ştefănescu, la Biblioteca Bucovinei

Luni, 4 martie 2024, la Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera”, în Sala de Artă ”Elena Greculesi”, …