Sunday , September 25 2022

20 de cupluri care au `mplinit 50 de ani de casnicie au fost serbate, sambata, la Primaria Suceava


20 de cupluri care au `mplinit 50 de ani de c\s\torie ne`ntrerupt\ au fost s\rb\torite, s=mb\t\ diminea]a, la sediul Prim\riei Suceava, `n sala de [edin]e a Consiliului Local situat\ la ultimul nivel al Prim\rie. Primarul Sucevei, Ion Lungu, care a ini]iat aceast\ tradi]ie, de s\rb\torire a „Cuplurilor de aur”, a precizat c\, `ncep=nd de s=mb\t\, num\rul total al celor s\rb\tori]i `n decursul celor dou\ mandate de primar pe care le de]ine dep\[e[te 800 de cupluri care au `mplinit 50 de ani de c\s\torie. Cele 20 de „cupluri de aur”, ca de altfel [i toate celelalte care au fost s\rb\torite p=n\ acum, de c=nd este Ion Lungu primar, au fost celebrate `n prezen]a rudelor [i a apropia]ilor, fiind felicitate [i r\spl\tite cu diplome [i buchete de flori de c\tre primarul Sucevei. Reamintim c\ `n prima parte a mandatului s\u de primar, Ion Lungu a `nceput [irul s\rb\toririlor, `n fiecare trimestru, al cuplurilor care au `mplinit 50 de ani de c\snicie ne`ntrerupt\. La prima edi]ie au participat aproape dou\ sute de cupluri datorit\ faptului c\ erau [i multe care se apropiau de 60 de ani de c\snicie ne`ntrerupt\, dar care nu fuseser\ p=n\ atunci serbate de autorit\]ile locale. (D.P.)

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …