Saturday , February 24 2024

20.000 de pachete cu tigari de contrabanda, confiscate ieri de politistii de frontiera suceveni

Poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat [i re]inut doi cet\]eni români care transportau aproximativ 20.000 de pachete ]ig\ri de contraband\ n pentru re]inerea contrabandi[tilor poli]i[tii de frontier\ au folosit armamentul din dotare fiind tras un foc de avertisment `n plan vertical n ]ig\rile, `n valoare de aproximativ 136.000 de lei, au fost re]inute `n vederea confisc\rii de c\tre poli]i[tii de frontier\, iar o camionet\ marca „Mitsubishi”, `n care erau transportate ]ig\rile, a fost indisponibilizat\ la sediul SPF Vicov
~n ziua de 12 octombrie, ora 04.20, operatorul de pe camera de termoviziune din cadrul Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Vicov a observat mai multe persoane [i un mijloc de transport `n apropierea liniei de frontier\. Imediat s-a declan[at o ac]iune specific\, `n vederea re]inerii persoanelor suspecte. „Conform legii poli]i[tii de frontier\ au procedat la somarea prin voce a celor `n cauz\ [i deoarece ace[tia nu s-au supus a fost tras un foc de avertisment `n plan vertical, reu[indu-se re]inerea a doi cet\]eni români, Ionel S. [i Dumitru Ovidiu C., ambii `n vârst\ de 18 ani, domicilia]i `n judetul Suceava [i a camionetei aflate `n zon\”, a declarat comisarul D\nu] Strugaru, ofi]erul de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava.
Deoarece `n camioneta marca „Mitsubishi” erau ]ig\ri de contraband\, s-a luat m\sura conducerii persoanelor [i a ma[inii la sediul SPF Vicov, unde `n urma inventarierii a fost descoperit\ cantitatea de 19.470 de pachete de ]ig\ri, marca „Viceroy” de provenien]\ ucrainean\. Persoanelor `n cauz\ li s-au `ntocmit acte premerg\toare sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de contraband\ `n form\ agravant\, acte ce urmeaz\ s\ fie `naintate Parchetului de pe lâng\ Judec\toria R\d\u]i.
~ntreaga cantitate de ]ig\ri, `n valoare de aproximativ 136.000 lei, a fost ridicat\ `n vederea confisc\rii de c\tre poli]i[tii de frontier\ suceveni, iar camioneta, `n valoare de aproximativ 8.000 de lei, a fost indisponibilizat\ la sediul SPF Vicov. „~n prezent poli]i[tii de frontier\ efectueaz\ cercet\ri `n vederea depist\rii tuturor persoanelor implicate [i luarea m\surilor legale ce se impun. Totodat\ au fost informate [i autorit\]ile de frontier\ ucrainene pentru cercetarea `n comun a evenimentului [i documentarea `ntregii activit\]i infrac]ionale”, a mai precizat ofi]erul de rela]ii publice al IJPF Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

“Micii Luptători – Șansa la viață” – proiect de 700.000 de euro pentru dotarea a 5 paturi de terapie intensivă pentru nou-născuți la Maternitatea Suceava

Poate părea mult ca aproximativ 140 de mii de euro să fie dotările pentru un …