Tuesday , January 31 2023

19 martie, Ziua pașaportului românesc

Data de 19 martie a fost instituită drept Zi aniversară a pașaportului ro­mânesc.  Documentul de călătorie ro­mânesc denumit pașaport este me­n­ționat pentru prima dată în ­Re­gula­­mentul Organic din Principatele Române – țara Românească și Mol­do­va – în anul 1830, când s-a recu­noscut libertatea românilor de a călători peste granițele Dunării și ale Imperiului Habsburgic.

Legea asupra pașapoartelor – pri­ma lege modernă în domeniu – a fost promulgată prin Înaltul Decret Regal nr.1758 din 19.03.1912. Din acest motiv, în anul 2006, ministrul administrației și internelor a aprobat ca data de 19 martie să fie instituită Zi Aniversară a Pașaportului Românesc.

În decursul anilor, au fost introduse mai multe tipuri de pașapoarte: diplomatice (în 1920), colective și de serviciu (în 1941).

În anul 1948, activitatea de elibe­­rare a pașapoartelor a revenit în exclu­sivitate Ministerului Afacerilor Interne. Regimul sever al călătoriilor în străinătate a fost menținut până în decembrie 1989. Ulterior, prin Decretul – Lege nr.10/1990 s-au desfiin­țat vizele și s-au liberalizat călătoriile cetățenilor români în străinătate.

Începând cu 1 ianuarie 2005, la nivel național, activitatea de pașa­poarte a trecut în subordinea Insti­tuției Prefectului. În vederea ali­nierii la practica europeană în materie, a fost adoptată Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează condițiile și limitele în care cetățenii români  pot călători în străinătate. Cetățenilor români le-a fost garantat dreptul de a călători în străinătate, de a emigra și de a reveni oricând în țară.

Cetățenii români au câștigat o mai mare libertate de circulație începând cu data de 1 ianuarie 2007, de când cartea de identitate valabilă poate constitui document de călătorie în statele membre ale Uniunii Euro­pene.

Conform Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului Europei, din data de 31.12.2008, România, ca stat membru UE, a început să emită pașapoarte simple electronice, care au valabilitate de 10 ani începând din 20 iulie 2018, potrivit noii legi intrate în vigoare de la acea dată. Din februarie 2010, se pot depune documente, respectiv obține pașa­poarte simple electronice sau temporare și la misiunile diplomatice ale Ro­mâniei în străinătate.  Un alt tip de document de călă­to­rie care se eliberează este pașaportul simplu temporar, cu termen de valabilitate de 12 luni, termenul de eli­­be­rare fiind ca și la pașaportul simplu electronic – 10 zile lucrătoare.

De la începutul anului 2019, se emit documente de călătorie de tip nou, îmbunătățite ca aspect și elemente de siguranță. Sistemul de emi­tere a noilor tipuri de pașapoarte a fost introdus în județul Suceava la data de 23.11.2009.

De atunci, prin ghișeele serviciului și punctul de lucru mobil din municipiul Rădăuți, s-au primit și so­luționat 218.555 cereri pentru pa­șapoarte simple electronice și 148.165 cereri pentru pașapoarte simple temporare. De asemenea, s-au verificat si aprobat 55.300 cereri de eliberare a pașapoartelor simple electronice depuse la misiunile diplomatice ale României din străinătate.

Ca nota generală, de la debutul activității de emitere a pașapoartelor simple electronice, s-a constatat o creștere treptată a solicitărilor pentru aceste documente. (D.P.)

 

Vezi si

Un tânăr de 18 ani din Bunești, prins de jandarmii din Fălticeni după ce a lovit un bărbat cu o bâtă

În data de 30 ianuarie a.c., pe timpul executării serviciului de patrulare, jandarmii din municipiul …