Saturday , December 3 2022

18 contrabandisti, arestati in urma perchezitiilor efectuate de procurorii DIICOT, raman dupa gratii

Ieri, la Curtea de Apel Suceava au avut loc recursurile celor 18 inculpa]i aresta]i preventiv pentru s\v=r[irea infrac]iunii de “contraband\” n ace[tia doreau s\ fie cerceta]i `n stare de libertate `ns\ magistra]ii suceveni le-au respins recursurile n `n cursul acestei s\pt\m=ni procurorii DIICOT au efectuat 98 de perchezi]ii domiciliare `n jude]ele Suceava, Bac\u, Boto[ani [i Ia[i n astfel, s-a stabilit c\ gruparea format\ din 92 de persoane a introdus `n ]ar\ peste 360.000 de pachete de ]ig\ri de contraband\ n dintre to]i cei implica]i `n acest dosar au fost aresta]i preventiv doar 18 indivizi, ace[tia fiind din jude]ele Suceava, Boto[ani [i Ia[i

Ieri, la Curtea de Apel Suceava au avut loc recursurile a 18 inculpa]i pe numele c\rora au fost emise mandate de arestare preventiv\ pe o perioad\ de 29 de zile pentru s\v=r[irea infrac]iunii de “contraband\”. Magistra]ii suceveni au respins recursurile acestora, urm=nd ca Silvia Rotaru, Gheorghe Mrean\, Ovidiu Timofte, Eugen Chiril\, Vasile Chiril\, Vasile Mugurel Manole, Vasile {alabin\, Daniel Marian {alabin\, Dumitru Popa, Romic\ Feraru, Constantin Drago[ Romaniuc, Mihai Cr\ciun, Andrei Dimitrie Andriciuc, M\d\lin Gabriel Ehupov, Andrei Bogdan {uleap, Marius Gabriel Sandu, Ionel Moloman [i Alexandru Iulian Tablan s\ r\m=n\ `n continuare `n spatele gratiilor.
Amintim c\ mar]i, 27 septembrie, poli]i[tii de la combaterea criminalit\]ii organizate [i poli]i[tii de frontier\, `mpreun\ cu procurorii DIICOT au efectuat 98 de perchezi]ii domiciliare `n mai multe locuin]e din Siret [i Vicov precum [i `n jude]ele Boto[ani, Ia[i [i Bac\u. Astfel, s-a reu[it destructurarea a cinci grup\ri infrac]ionale, specializate `n contraband\ cu ]ig\ri de provenien]\ Republica Moldova [i Ucraina. În urma cercet\rilor efectuate, în perioada 2011 – 2012 au fost identificate cinci grup\ri infrac]ionale cu anumite conexiuni între ele care au desf\[urat în mod repetat activit\]i de introducere în ]ar\, în mod ilegal, de cantit\]i de ]ig\ri peste limita prev\zut\ de lege, activit\]i de colectare, de]inere, transport, preluare, depozitare [i vânzare a ]ig\rilor de provenien]\ Ucraina [i Republica Moldova, cunoscând c\ acestea provin din contraband\. }ig\rile erau ascunse în caroseria ma[inii sau în loca[uri special amenajate atât de c\tre o parte din membrii grup\rilor, cât [i de cet\]eni ucraineni [i moldoveni. Dup\ ce ]ig\rile erau preluate [i transportate pe teritoriul României, erau depozitate temporar la domiciliul membrilor grup\rii sau în alte loca]ii prestabilite, dup\ care grup\rile infrac]ionale prin diver[i membri au realizat distribu]ia acestora pe pia]a neagr\, activitatea infrac]ional\ fiind planificat\, conspirat\ [i având un caracter de continuitate [i o structur\ bine organizat\, grup\rile infrac]ionale organizate, ob]inând importante beneficii financiare în dauna bugetului de stat. În urma cercet\rilor efectuate, poli]i[tii au stabilit c\ în perioada 2011 – 2012, grup\rile infrac]ionale care au ac]ionat pe raza jude]elor Suceava, Boto[ani, Ia[i, Bac\u [i municipiul Bucure[ti au introdus în ]ar\ prin sustragere de la controlul vamal, peste 360.000 de pachete de ]ig\ri de provenien]\ Republica Moldova [i Ucraina, de diferite m\rci, au fost indisponibilizate 14 autoturisme, 116.000 de lei, 4.300 de euro [i 2.150 de grivne. Au fost cercetate 92 de persoane sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunilor de „constituire, aderare, sprijinire a unui grup infrac]ional organizat” [i „contraband\” dintre care 18 au fost arestate preventiv pe o perioad\ de 29 de zile. (Constantin ZUZEAC)
 

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …