Tuesday , April 16 2024

18 absenți și 18 candidați retrași, la examenul național de Definitivat din județul Suceava

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2022, a avut loc miercuri, în centrul de examen Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava. Inspectoratul Școlar Județean Suceava a informat că au fost prezenți 309 candidați din cei 327 care aveau dreptul de a susține proba scrisă. Dintre aceștia, 291 au predat lucrările, iar 18 s-au retras din examen.

Proba s-a desfășurat la 45 de discipline. Potrivit IȘJ Suceava, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt învățământ preșcolar în limba română (69), învățământ primar în limba română (60), educație fizică și sport (35), matematică (21), limba și literatura română (19), limba engleză (15), psihopedagogie specială (13) și biologie (10).

Subiectele și baremele de evaluare se regăsesc pe site-ul subiecte.edu.ro și la avizierul centrului de examen, fiind asigurate de Centrul National de Politici și Evaluare în Educație. Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 27 și 28 iulie. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Pot susține examenul de Definitivat cadrele didactice care au efectuat un stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, au calificativul pentru anul școlar în curs ”Bine” sau ”Foarte bine” și au media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare. (O. NUȚU)

Vezi si

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”, nominalizat la „Destinația Anului”, ediția 2024

Toți cei care iubesc Cetatea de Scaun a Sucevei și evenimentele care se organizează aici, …