Thursday , December 1 2022

177 de cadre didactice din județul Suceava, în Registrul național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar

În Registrul național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar sunt 4.401 membri, printre care se regăsesc 177 de cadre didactice din județul Suceava, pe domeniile Arte plastice, Economic, Tehnic, Educație fizică, sport și sănătate, Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Nivel preșcolar/ primar, Om și societate și Tehnologii. De menționat că Suceava ocupă locul 3 la nivel național după numărul de profesori mentori, primul fiind municipiul București, cu 485 de cadre didactice, iar al doilea este județul Iași, care are 255 de profesori mentori. Aceștia coordonează organizarea și desfășurarea stagiului practic pedagogic din formarea inițială și/sau a stagiului practic pedagogic necesar ocupării unei funcții didactice.

Corpul național de profesori mentori din învățământul preuniversitar a fost constituit la finalul lunii octombrie a.c., când a fost înființat Registrul național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar. Cadrele didactice care au calitatea de profesor mentor coordonează organizarea și desfășurarea stagiului practic pedagogic din formarea inițială și/sau a stagiului practic pedagogic necesar ocupării unei funcții didactice, în unități de învățământ cu statut de școală de aplicație sau în consorții școlare coordonate de aceste unități de învățământ.

În Registrul național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar sunt 4.401 membri, printre care se regăsesc 177 de cadre didactice din județul Suceava, pe domeniile Arte plastice, Economic, Tehnic, Educație fizică, sport și sănătate, Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Nivel preșcolar/ primar, Om și societate și Tehnologii. De menționat că Suceava ocupă locul 3 la nivel național după numărul de profesori mentori, primul fiind municipiul București, cu 485 de cadre didactice, iar al doilea este județul Iași, care are 255 de profesori mentori.

Corpul național este compus din cadre didactice care au calitatea de profesor mentor, certificată prin decizie a inspectorului școlar general în urma selecției realizate în temeiul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.485/2011; cadre didactice care au finalizat, cu document de certificare, unul dintre programele de formare continuă, desfășurate în cadrul unor proiecte sistemice coordonate de Ministerul Educației: programul De la Debut la Succes – program național de mentorat de inserție profesională a cadrelor didactice debutante, acreditat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.655/29.04.2013, desfășurat în cadrul proiectului POSDRU/57/1.3/S/36525; programul PROF I – Mentorat de carieră didactică sau programul PROF II – Mentorat de practică pedagogică, acreditate prin Ordinul ministrului educației nr. 4.618/11.08.2021, desfășurate în cadrul  proiectului sistemic POCU/904/6/25/146587 – Profesionalizarea carierei didactice-PROF; cadre didactice care coordonează domeniul mentoratului didactic și formării în cariera didactică, la nivel regional sau la nivel național; cadre didactice care au calitatea de expert cu atribuții în organizarea și desfășurarea activităților de formare și de mentorat didactic în cadrul proiectului PROF. (Oana NUȚU)

 

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …