Monday , December 5 2022

17% dintre `mprumuturile `n lei acordate `n Suceava `nregistreaza restante

Acest procent ridicat plaseaz\ jude]ul nostru pe locul trei la nivel na]ional, dup\ Bistri]a-N\s\ud (19,3%) [i Gala]i (18,3%) n la nivelul `ntregii ]\ri, 10,9% din creditele `n lei `nregistreaz\ restan]e n restan]ele de peste o zi la creditele în valut\ au crescut cu 6,6% în iunie, la 10,8 miliarde lei n

Restan]ele de cel pu]in o zi la creditele în valut\ au crescut cu 6,6% în iunie, la 10,8 miliarde de lei, mai accelerat decât în luna anterioar\, în timp ce la împrumuturile în lei soldul întârzierilor a avansat cu 2,5%, în special din cauza celor raportate în Bucure[ti, potrivit datelor BNR.
Astfel, soldul restan]elor în valut\ au ajuns la 10,77 miliarde de lei [i reprezenta 7,9% din totalul împrumuturilor acordate în moned\ str\in\, cu 0,2 puncte procentuale peste nivelul din luna mai.
În Bucure[ti, întârzierile la plata creditelor în valut\ cumulau echivalentul a 4,9 miliarde de lei, cu 300 milioane de lei mai mult decât luna precedent\. Ponderea întârzierilor în total împrumuturi a crescut cu 0,1 puncte procentuale, la 7,9%.
Cea mai ridicat\ pondere a restan]elor în moned\ str\in\ se înregistra în jude]ul Ialomi]a, unde întârzierile la creditele în valut\ reprezint\ 17,7% din totalul creditelor, urmat\ de jude]ul Giurgiu cu 17,44%. În jude]ele Alba [i Gala]i propor]ia a fost de peste 14%.
Procentaje de peste 10% au mai fost raportate pentru jude]le Arad (13,7%), Bistri]a-N\s\ud (10,2%), Bra[ov (11,2%) [i Hunedoara (10,2%).
Pe partea creditelor acordate în moned\ na]ional\, restan]ele au crescut cu 2,5%, iar ponderea în total credite a urcat cu 0,2 puncte procentuale, la 10,9%. Cre[terea a fost cauzat\ în mare parte de întârzierile raportate în Bucure[ti unde ponderea a ajuns la 9,3%, cu 0,7 puncte procentuale mai mare fa]\ de nivelul din luna anteruioar\.
Pe jude]e, cele mai ponderi ale restan]elor în total împrumuturi în lei au fost înregistrate în Bistri]a-N\s\ud (19,3%), Gala]i (18,3%), Suceava (17%), Boto[ani (15,9%), Neam] (14,7%), Alba (14,6%), Arad (14%) [i Bihor (13,8%).
La finele lunii iunie, soldul creditelor în valut\ a fost de 136,2 miliarde de lei, cu 4% mai mare fa]\ de cel din luna anterioar\, în timp ce totalul împrumuturilor în lei era de 79,3 miliarde de lei, în cre[tere cu 1% fa]\ de luna mai.

Vezi si

Tânăr de 20 de ani, prins drogat la volan în Rădăuți

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie 2022, polițiștii suceveni au acționat zilnic pe drumurile …