Saturday , July 20 2024

17% din dosarele de venit minim garantat verificate de Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava au fost suspendate sau oprite de la plata

N este vorba doar despre 60% din dosarele de la 99 din cele 114 prim\rii sucevene inspectate cu privire la acordarea venitului minim garantat, prefectul Sorin Popescu anun]=nd c\ va continua verificarea la toate prim\riile [i toate cazurile `n care s-a acordat venitul minim garantat
17% dintre dosarele de venit minim garantat verificate p=n\ la data de 31 august de c\tre Inspectoratul Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava [i Institu]ia Prefectului – Jude]ul Suceava au fost suspendate sau oprite de la plat\ pentru nereguli existente la dosarele ce au stat la baza acord\rii ajutorului `n baza Legii 416/2001. Prefectul Sorin Popescu a spus c\, p=n\ `n prezent, `n jude]ul Suceava au fost verificate 3.090 de dosare din totalul de 5.344 privind venitul minim garantat existente la prim\rii. Este vorba despre dosarele de la 99 din cele 114 prim\rii sucevene. Prefectul Sorin Popescu a ar\tat c\ `n cazul a 483 de dosare din cele verificate au fost constatate nereguli, iar acest num\r, raportat la cel al dosarelor verificate, reprezint\ o pondere de 17%. Mai precis, este vorba despre 443 dosare suspendate [i alte 40 dosare de venit minim garantat `ncetate la plat\. Raport=ndu-se cele 483 de dosare suspendate la num\rul total ce trebuie verificate `n cele 99 de prim\rii sucevene, se poate concluziona c\ aproximativ 9% din dosarele de venit minim garantat din jude]ul Suceava au fost suspendate sau a fost luat\ decizia `ncet\rii pl\]ilor.
Totodat\, pentru neregulile g\site, o prim\rie a fost amendat\ [i o alta avertizat\ pentru modul `n care au stabilit aceste drepturi. Este vorba, `n primul caz, de o amend\ de 500 de lei pentru Prim\ria comunei Stroie[ti, iar `n al doilea caz despre un avertisment dat Prim\riei comunei Horodniceni. Prefectul Sorin Popescu a precizat c\, `n urma solicit\rii Ministerului Muncii, Familiei [i Protec]iei Sociale, se desf\[oar\ o campanie de verificare a modului de aplicare a Legii 416/2001 privind acordarea venitului minim garantat. ~n aceste condi]ii, campania de verificare va continua at=t la restul de dosare neverificate `nc\ de la cele 99 de prim\rii, c=t [i la dosarele de la celelalte 15 prim\rii sucevene. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Absolvent al Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare”, admis primul la specializarea aleasă din cadrul Academiei Tehnice Militară ”Ferdinand I”

Nu doar elevii Colegiului Națiaonal Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc obțin rezultate remarcabile, ci …