Wednesday , December 7 2022

150 de locuri pentru `nvatam=ntul liceal seral si 420 de locuri la frecventa redusa, disponibile pentru absolventii claselor a VIII-a

Cinci unit\]i liceale din jude] dispun pentru viitorul an [colar, de locuri pentru clasele cu frecven]\ redus\ sau la seral
Pentru absolven]ii claselor a VIII-a, planul de [colarizare pentru anul [colar 2011- 2011 prevede 150 de locuri pentru clasele apar]in=nd `nv\]\m=ntul liceal seral [i 420 de locuri pentru `nv\]\m=ntul liceal cu frecven]\ redus\.
Cinci unit\]i [colare din jude] vor sus]ine cursuri serale, toate viz=nd filiera tehnologic\. Este vorba despre Colegiul Tehnic “Petru Mu[at”, Colegiul Silvic “Bucovina” C=mpulung Moldovenesc, Grupul {colar Nr.1 C=mpulung Moldovenesc, Colegiul Agricol F\lticeni [i Grupul {colar “Vasile Deac” Vatra Dornei. Pretenden]ii pot opta pentru subspeciliz\rile: Fabricarea produselor din lemn, Silvicultur\, Turism [i alimenta]ie [i Economic (din cadrul profilelor: Tehnic, Servicii [i Resurse naturale [i protec]ia mediului).
Pentru `nv\]\m=ntul liceal cu frecven]\ redus\, 11 institu]ii liceale din jude] pun la b\taie 420 de locuri pentru filiera teoretic\.  Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Mitropolitul Dosoftei”, Colegiul Silvic “Bucovina”, Colegiul Tehnic “La]cu Vod\” Siret, Grupul {colar “Tom[a Vod\” din Solca [i Grupul {colar Dumbr\veni pun la dispozi]ia absolven]ilor ciclului gimnazial c=te 30 de locuri pentru profilul uman, domeniul filologie.
Tot `n cadrul profilului uman, elevii pot opta pentru subspecializarea [tiin]e sociale la urm\toarele unit\]i [colare: Colegiul {colar “Ion Nistor” Vicovu de Sus, Liceul Teoretic “Ion Luca” Vatra Dornei, Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului. De c=te 30 de locuri dispune [i Colegiul Tehnic R\d\u]I, Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” [i Colegiul Agricol F\lticeni la profilul real, subspecilizarea {tiin]ele Naturii sau Matematic\- Informatic\.
N elevii cu cerin]e educative speciale vor fi admi[i la liceu f\r\ repartizare computerizat\
De[i `n mare parte, cifrele planului de [colarizare pentru anul [colar 2011- 2012 aprobate `n jude]ului Suceava de c\tre METCS au fost stabilite la nivelul celor anului [colar `nc\ `n curs, pentru `nv\]\m=ntul special din jude] au fost alocate cu 27 de locuri mai pu]in. Locurile pentru `nv\]\m=ntul special nu intr\ `n repartizarea computerizat\ iar pentru `nscriere elevul trebuie s\ prezinte certificatul care atest\ gradul [i handicapul acestuia.
Perioada de `nscriere se desf\[oar\ `n zilele de 7 [i 8 iulie iar data repartiz\rii este 9 iulie.
Centrul {colar pentru Educa]ie Incluziv\ “Sf. Andrei Gura Humorului” dispune de 72 de locuri `n [ase clase `n cadrul filierii tehnologice, subspecializ\rile Mecanic\, Turism [i alimenta]ie, Fabricarea produselor din lemn [i Industrie textile\ [I piel\rie. Calific\rile profesionale ob]inute dup\ cei patru ani de studii pot fi, `n func]ie de domeniul ales, tehnician `n transporturi, tehnician `n gastronomie, tehnician `n prelucrarea lemnului sau tehnician industrie textil\.
Tot 72 de locuri pune la b\taie [i Centrul {colar pentru Educa]ie Incluziv\ Suceava, domeniile preg\tirii de baz\ fiind: Mecanic\, Construc]ii, Instala]ii [i lucr\ri publice, Fabricarea produselor din lemn [i Industrie textil\ [i piel\rie.  Grupul {colar Bivol\rie, Vicovu de Sus [i Centru {colar C=mpulung Moldovenesc au alocat un num\r de c=te 24 de locuri, `n cadrul subspecializ\rilor Turism [i alimenta]ie, Electronic\- automatiz\ri [i construc]ii, Instala]ii [i lucr\ri publice. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

LUNGU: A fost finalizat proiectul de aducțiune a gazului metan la 30 de străzi din oraș

Miercuri, începând cu ora 11:00, au fost alimentate cu gaz metan străzile din cartierul Tineretului. …

No comments

  1. Sa mori de ras , nu alta . Pai nu mai invata nimeni nici la zi , daramite la seral . Oameni buni din invatamant ! . Stiu ca va doare-n cot de ceea ce scoateti pe piata dar ganditi-va ca pe termen lung va faceti chiar si voua un mare rau . Lumea este alta si piata muncii admite oameni cu pregatire de la 4 clase pana la studii universitare . Nu este obligatoriu ca cei care imping la roaba sa aiba liceul . Daca totusi unii vor acest lucru , sa plateasca pentru acest moft .